Liige kiiresti ja tohusalt

Võrdluses leitakse, et a Wyoming LLC vs Delaware, Wyoming võtab LLC moodustamiseks ainult dollarit ja uuendamiseks 50 dollarit, Delaware aga igal aastal 90 dollarit moodustamise eest ja uuendamiseks dollarit või rohkem. Esiteks on see üks väheseid osariike riigis, mis kaitseb vara, mida te hoiate üheliikmelises LLC-s. Avamerel on palju tugevamaid varakaitsevahendeid, nagu rahvusvaheline varakaitse usaldusfond ja Nevis LLC Kariibi merel. Keegi libiseb ja kukub kinnisvarale, mis teil on Wyoming LLC-s. Keegi kaebab teid isiklikult kohtusse. Valitud lahendus toob juba kasu ning boonusprogrammi liikmete aktiivsus ja lojaalsus Narveseni brändile kasvab jätkuvalt.

Liige kiiresti ja tohusalt

Euroopa Parlamendi liige käitub oma ülesannete täitmisel kõigi Euroopa Parlamendis töötavate inimeste suhtes väärikalt, viisakalt ja lugupidavalt ning eelarvamuste ja diskrimineerimiseta. Parlamendiliige käitub oma ülesandeid täites professionaalselt ning hoidub suhetes töötajatega eelkõige alandavast, solvavast, haavavast või diskrimineerivast väljendusviisist ning muudest ebaeetilistest, väärikust riivavatest või seadusevastastest tegudest.

Parlamendiliige ei tohi oma tegevusega õhutada või ergutada töötajaid kehtivaid õigusakte, Euroopa Parlamendi sise reegleid või käesolevat juhendit rikkuma, eirama või neist kõrvale hoidma, samuti ei tohi ta lubada oma vastutusel olevate töötajate sellist käitumist.

Liige kiiresti ja tohusalt

Euroopa Parlamendi tõhusa toimimise kindlustamiseks püüab parlamendiliige tagada, jäädes samal ajal diskreetseks, et lahkarvamused ja konfliktid, millesse on segatud tema vastutusel olevad töötajad, lahendatakse kiiresti, õiglaselt ja tõhusalt. Kui see on vajalik, osaleb parlamendiliige viivitamata ja täielikult konflikti või psühholoogilise või seksuaalse ahistamise olukordade lahendamiseks ette nähtud menetluses, sealhulgas reageerib kiiresti igale ahistamisteatele.

Parlamendiliige peaks osalema töökohal konfliktide ja ahistamise vältimise ning hea büroojuhtimise teemalisel erikoolitusel, mida parlamendiliikmetele korraldatakse.

Parlamendiliige allkirjastab deklaratsiooni, mis kinnitab tema võetud kohustust käesolevat juhendit järgida.

Liige kiiresti ja tohusalt

Kõik deklaratsioonid, olenemata sellest, kas need on allkirjastatud või Liige kiiresti ja tohusalt, avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil. Parlamendiliiget, kes ei ole käesoleva juhendiga seotud deklaratsiooni allkirjastanud, ei saa valida parlamendi või mõne selle organi ametikandjaks ega määrata raportööriks; samuti ei saa ta osaleda ametlikus delegatsioonis ega institutsioonidevahelistel läbirääkimistel.

Liige kiiresti ja tohusalt

Viimane päevakajastamine: