Suurenenud blogi liige

Nii kestva kui ka kahaneva rahvastiku puhul tuleb läbi mõelda ja kujundada mõistlik juhitud rändepoliitika, kus on faktipõhiselt käsitletud õpirännet, spetsialistide ja lihttööliste rännet. Siin toimib palju meist sõltumatuid tegureid. Riigikogu valiti ära, oli suuri ja väikeseid üllatusi, kuid aja möödudes kaotavad nad oma tähenduse. Paide on esimene Eesti-Soome ühisprojekt, mille tulemusel soomlased siin õhu saastamise vähendamise eest maksavad. Viimase kolme aastaga on EL riikide osakaal Eesti kaupade ekspordis ja impordis hoopis vähenenud.

  1. Keskmise suuruse liige
  2. Rahvastikupoliitikast, rahulikult - Yoko Alender
  3. Euroopa Liidu mõju Eesti majandusele on 15 aastaga suurenenud - Kukkur - Swedbanki blogi
  4. Olete palutud edasistel korralistel ja erakorralistel sündmustel osalemiseks liituma uudiskirjaga: E-mail This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  5. Täna hääletati ÜRO julgeolekunõukogusse viis uut mittealalist liiget, nende seas ka Eesti.

Minu muudatusettepanekutest Tegin nn abielureferendumi eelnõule kokku 98 muudatusettepanekut. Selgitan, millised ja miks. Alustuseks, mida ma sellest nn abielureferendumist üldse arvan. Ma ei pea õigeks korraldada rahvaküsitlust praegusel viiruse laialdase leviku ajal, kuna üpris tõenäoliselt toetaks see uut puhangut ning seega ohustaks just ühte kõige haavatavamat — eakate inimeste — gruppi, kes tõenäoliselt kasutaksid e-valimise asemel suhteliselt enam tavapärast sedeliga hääletamist.

Kahjuks on rahvaküsitluse initsiaatorite seas märkimisväärsel hulgal koroonaeitajaid, mistõttu nad Suurenenud liikmete foto kanna maske ega kasuta muid enda ja teiste kaitsevahendeid.

Suurenenud blogi liige Toestatud viis laiendamiseks

Ma ei pea Suurenenud blogi liige korraldada rahvaküsitlust praegu ka seetõttu, et meil on lisaks tervishoiule väga suured probleemid ka majanduses ja hariduses. Oleks õige kui riigijuhtimine keskenduks sellele, kuidas kriisi kiiremini ja väiksemate kahjudega ületada. Rahvaküsitlusega kaasnev kampaania hajutab tähelepanu ja segab olulistele asjadele pühendumist.

Siinsed arvamused kajastavad üksnes minu isiklikke vaateid

Ei tasu unustada sedagi, et ajal, mil oleks vaja ühiskonnas suuremat koosmeelt, tekitab rahvaküsitluse korraldamine hoopis suuremat polariseeritust. Ma ei pea õigeks korraldada rahvaküsitlust sellisel viisil ja küsimusega. Jah, kooseluseadusega seonduv vajab lahendust.

Kuid sellisel viisil seda probleemide pundart pole võimalik lahendada: vastuolud ühiskonnas hoopis suureneksid. Vajalik on arutelu, aega ja seletamist. Kuid samasoolised paarid on olemas ja ka nende kooselu vajab turvalist juriidilist tuge. Tahte puhul on kompromissi leidmine võimalik.

Suurenenud blogi liige Voite suurendada liikme loomulikult

Ma leian, et rahvaküsitlusi ja referendumeid võib küll korraldada, kuid küsimused ja teemad peavad olema olulised ja tooma kaasa sisulisi muudatusi või selgust vaieldavates küsimustes. Meil ei ole Eestis vaja praegu korraldada ühtegi eksistentsiaalselt olulist referendumit või küsitlust — pakutu seda kindlasti ei ole - mistõttu tasuks kaaluda, Suurenenud blogi liige Tavalised isased Dick suurused reaalselt ja sisuliselt need teemad, mis vajavad rahvaga konsulteerimist ja kuna.

Kiirustamisel ei ole mingit põhjendust. Ma leian, et Suurenenud blogi liige koalitsioonipartei on nii kindel oma õiguses, siis ei peaks toimuma mitte rahvaküsitlus, vaid reaalsete tagajärgedega referendum: kas võetakse vastu seadus või läheb Riigikogu laiali. Oma 98 muudatusettepaneku koostamisel lähtusin järgmisest. Eesti ühiskonnas on viimase paari aasta jooksul tuldud välja üpris kummaliste mõtete ja ideedega, ka sellistega, mis veel kolm-neli aastat tagasi oleks tundunud uskumatud ja võimatud.

Mõningaid neid ideid on asutud realiseerima koalitsioonipartei poolt, mistõttu ei saa välistada, et praegu uskumatuna näivad mõtted ei leia realiseerimist lähiaastail. Paljud minu esitatud ettepanekud-küsimused puudutavad naiste rolli ühiskonnas. Suurenenud blogi liige on asjaolu, et minu arvates on viimase paari aasta Suurenenud blogi liige hakatud naistesse suhtuma halvemini.

Sõnades võidakse küll olla justkui toetavad, kuid praktikas on asjad teistsugused. Seetõttu panen ette uurida Eesti kodanikelt, mida nad arvavad naiste poliitilistel ametikohtadel olemisest, töötamisest, hariduse saamisest, abielus olemisest, laste saamisest, naiste õigustest ja vabadustest.

Olen ateist, kuid alati suhtunud respektiga inimestesse, kes usuvad jumalasse. See on südametunnistusevabadus. Eesti põhiseaduses on kirik ja riik lahutatud, kuid viimastel aastatel on usuga seotud surve avalikkuses suurenenud tänu sellele, et võimul on inimesed, kes isiklikult usuvad jumalasse. Lisaks on järjest enam ja nõudlikumalt saanud tähelepanu marginaalne ja äärmuslik usurühmitus, mis ilmselgelt soovib kogu Eesti ühiskonna pööramist oma vaadetele vastavaks.

Euroopa Liidu mõju Eesti majandusele on 15 aastaga suurenenud

Ma ei ole sellega nõus ja leian, et see ei ole ka põhiseaduspärane. Usk on isiklik, mitte riigi asi. Seetõttu olengi esitanud hulga küsimusi, mis puudutavad usu, konfessioonide ja kiriku rolli ühiskonnas. Viimastel aastatel on mitmed koalitsioonipartei liidrid, liikmed ja aktiivsed toetajad esitanud seisukohti, mis minu arvates pole põhiseaduspärased või vähemalt on väga lähedal ületamaks põhiseaduse sätteid ja mõtteid. Kahjuks saab näiteid tuua lausa viimastest päevadest.

BLOGI ja VIDEO | Võit Eesti diplomaatiale! Eestist saab julgeolekunõukogu mittealaline liige

Me kuuleme pidevalt sellest, et Suurenenud blogi liige saadikud on halvemad ja teised paremad, kuid esindades Eesti vabariigi Suurenenud blogi liige jagatakse nii ka kodanikud halvemateks ja paremateks.

Oleme kuulnud sellest, et ühel või teisel elanike grupil või tohiks olla ühtesid või teisi õigusi, et ühed on halvemad ja veel halvemad. Nii öelda õigeid kodanikke jääb koalitsioonipartei määratluse järgi järjest vähemaks.

Meil Eesti kodanike ja elanikena on väga erinevad arvamused väga erinevatest asjadest, need varieeruvad ja me võime pidada kellegi omi ekslikeks ja väärateks, me võime neid kritiseerida ja osutada nende seisukohtade ekslikkusele, kuid meil ei ole õigust keelata inimestel omada mingeid arvamusi või nende arvamuste põhjal otsustada selle üle, kas nad võivad näiteks käia tööl, saada sotsiaalabi, osaleda poliitikas või muud.

Ometi seda tehakse ja koalitsioonipartei leiab, et kõik on korras. Ma arvan, et Suurenenud blogi liige ühiskond vajab nendel teemadel diskussiooni.

Seetõttu esitasin ma ka muudatusettepanekuid, mis võimaldaksid seda diskussiooni algatada. Üpris mitmed neist ettepanekuist ei sobi formaalselt rahvaküsitluse küsimuseks, kuid leidsin, et kuna neid asju on vaja arutada, siis just põhiseaduskomisjonis oleks õige seda algatada. Mul oli lootus mis nüüd küll kõvasti vangubet põhiseaduskomisjonis on rohkem kompetentsi otsustamaks, kas ja kuidas seda diskusiooni pidada, kas mõnest ettepanekust vormida küsimus rahvaküsitluseks nüüd või tulevikus.

Suurenenud blogi liige Milline meetod suurendab liiget

Lisaks esitasin ma küsimustena ettepanekuid selleks, et juhtida tähelepanu Eesti ühiskonna jaburale lõhenemisele teatud teemades, kus kaevutakse äärmuspositsioonidele ja püütagi kuulata ja süveneda teiste arvamustesse. Ehk suudaksid need küsimused, kus küsitakse vastust kahe vastaspoole äärmuspositsioonidele, panna mõtlema Eesti kodanikke sellest, et lahendus on tegelikult kuskil keskel.

Ma olin valmis just sellel viisil oma muudatusettepanekuid ka põhiseaduskomisjonis tutvustama.

Sain kolmapäeva ja neljapäeva õhtul kutsed järgmise päeva istungitele seda tegema. Pakutud 5 minutit oli ilmselgelt ebapiisav, mistõttu ma pöördusin ka kirjalikult komisjoni poole muudatusettepanekute Suurenenud blogi liige ajakava ja kestus üle vaadata nii neljapäeval kui ka reedel.

Neljapäeva, 7. Reedel, 8.

Rahvastikupoliitikast, rahulikult

Kolm ja pool tundi istungi kuulamist tegi mulle selgeks, et see on vähetõenäoline, kuid andis kahjuks väga kurva pildi komisjoni töö juhtimisest sealjuures seetõttu, et ma põhimõtteliselt pean lubamatuks, et istungil viibitakse joobeastmes, kus oma tegevust ei suudeta kontrollida.

Reedene istung lõppes teadmisega, et laupäeval on komisjonis esimehe ja aseesimehe valimised ning hääletused, mille puhul sain aru, et teemaks on mitmed protestid, mis komisjoni olid laekunud. Ootamatult saadeti laupäeva ennelõunal kutse Suurenenud blogi liige, millest olin sunnitud väga ebapiisava etteteatamistähtaja tõttu loobuma.

Minu muudatusettepanekutest Tegin nn abielureferendumi eelnõule kokku 98 muudatusettepanekut. Selgitan, millised ja miks. Alustuseks, mida ma sellest nn abielureferendumist üldse arvan. Ma ei pea õigeks korraldada rahvaküsitlust praegusel viiruse laialdase leviku ajal, kuna üpris tõenäoliselt toetaks see uut puhangut ning seega ohustaks just ühte kõige haavatavamat — eakate inimeste — gruppi, kes tõenäoliselt kasutaksid e-valimise asemel suhteliselt enam tavapärast sedeliga hääletamist.

Teavitasin komisjoni, et soovin ja olen valmis oma muudatusettepanekuid tutvustama järgmisel nädalal ajal, mis ei sega minu muid Riigikogu tööga seotud kohustusi. Praeguseks on selgunud, et komisjoni tänane istung on olnud näiline: kui koalitsiooni saadikutel võimaldatakse rääkida, siis opositsiooni saadikute mikrofonid on komisjoni esimehe poolt suletud.

See on uskumatu põhiseaduse rikkumine! See on ka väga kurb, et põhiseadust rikub põhiseaduskomisjon, täpsemalt selle esimees ja et sellega on läinud kaasa kõik koalitsioonipartei saadikud.