100 protsenti liige

Riigikogu liikmed, maa- ja halduskohtute kohtunikud saavad palka koefitsiendiga 0, Perekonna koosseisu loetakse ka kuni aastased õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega.

Language switcher

Eesti Seoses igakevadise kõrgemate riigiteenistujate palkade indekseerimisega tõusevad presidendi, peaministri ja riigikogu esimehe palgad umbes eurot. Alates 1. See omakorda korrutatakse igal aastal kõrgeima palgamääraga see on presidendi, riigikogu esimehe, peaministri ja riigikohtu esimehe määrmis alates 1.

Eesti Seoses igakevadise kõrgemate riigiteenistujate palkade indekseerimisega tõusevad presidendi, peaministri ja riigikogu esimehe palgad umbes eurot.

Tippametnike palgad tõusevad aga ,5 euro võrra ehk 1,6 protsenti. Riigiprokurör, 100 protsenti liige aseesimehed, parlamendikomisjonide ja fraktsioonide esimehed, riigisekretär, riigikohtu liikmed, õiguskantsler, riigikontrolör ja ministrid saavad palka koefitsiendiga 0,85 presidendi palgast.

100 protsenti liige Millised suurused on 12-aastase liige

Nende palk tõuseb ,5-lt ,1-le eurole. Koefitsiendiga 0,75 saavad palka parlamendikomisjonide ja fraktsioonide aseesimehed, samuti ringkonnakohtute kohtunikud.

100 protsenti liige Video reaalne liikme suurenemine

Nende palk tõuseb eurolt ,2 eurole. Riigikogu liikmed, maa- ja halduskohtute kohtunikud saavad palka koefitsiendiga 0, Nende palk tõuseb ,15 pealt ,4 eurole.

100 protsenti liige Kuidas tapselt kindlaks maarata liikme suurust

Aprilli esimesel päeval muutub tavapäraselt kõrgete riigiteenistujate, sealhulgas presidendi, ministrite ja riigikogu liikmete, ametipalk. Indeksi, mille järgi palgad 100 protsenti liige, arvutab märtsi keskpaigaks välja rahandusministeerium. Kõrgeima palgamäära indeksi arvutab rahandusministeerium välja nii, et indeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Selleks korrutatakse tarbijahinnaindeksi kasv 0,2-ga ja pensionikindlustuse laekumise kasv 0,8-ga ning korrutised liidetakse. Toimetaja: Aleksander Krjukov.

Hüvitist makstakse, lähtudes Eesti Töötukassa poolt töövõime esmakordsel hindamisel tuvastatud töövõime ulatusest, järgmiselt edaspidi hüvitise maksimummäär : 1 osalise töövõime korral — politseiametniku kordsele madalaimale palgaastmele vastava palgamäära ulatuses; 2 puuduva töövõime korral — politseiametniku kordsele madalaimale palgaastmele vastava palgamäära ulatuses. Osa suurus sõltub töövõime esmakordsel või kordushindamisel tuvastatud osalise või puuduva töövõime kestusest.