6 cm paks

Eospulber oliivivärvi. Laialehistes metsades, puisniitudel, lubjalembene, Põhja- ja Lääne-Eestis ning saartel, harva. Turba kaevandamiseks sobib enamasti raba, mida Eestis esineb ka kõige rohkem. Kuigi Tigeri üldine välimus meenutas keskmist tanki Panzer IV , kaalus Tiger üle poole rohkem, sest tal oli oluliselt paksem soomus, suurem peakahur, suurem kütusepaak , rohkem laskemoona, suurem mootor ning võimsamad ülekandesüsteem ja vedrustus. Jalg valge või helepruunikas või -hallikas, ülaosas peene valge või helepruunika võrguga, silinderjas või nuijas, kuni 20 × 5 cm.

Arvustused

Soodel on looduse ökosüsteemis väga mitmeid veega seotud ülesandeid, näiteks pinnaveekogude äravoolurežiimide ühtlustamine, suur veemahutavus ning looduslik isepuhastusvõime.

Rabafaasi jõudsid esimesed sood umbes 8 aastat tagasi.

Lihtne matemaatika näitab, et tolleaegses kliimas kulus minimaalselt ~1 aastat madalsoo muutumiseks kõrgsooks ehk rabaks. Esimesed sood tekkisid valdavalt maismaa soostumise tagajärjel.

6 cm paks

Intensiivne järvede kinnikasvamine algas Eestis alles ~6 aastat tagasi. Liivastel aladel toimunud maismaa rabastumine oli kõige intensiivsem üsna kitsas ajalõigus: ligi kolmandik sel viisil tekkinud rabadest hakkas arenema alles 3 — 2 aastat tagasi. Eesti suurimad sood on Puhatu 57 haEpu-Kakerdi 39 haEndla 25 haLavassaare 37 haSuursoo 17 ha ja Peedla 15 ha.

Soode kaitstus Sood kannavad mitmeid olulisi looduskaitselisi väärtusi. Seetõttu on kõik suuremad soostikud ja väärtuslikumad alad Eestis kaitse all.

6 cm paks

Inventuuri andmete võrdluses Eriti tugevalt on 6 cm paks madalsoode pindala 7,1 kordarabade ehk kõrgsoode puhul on muutus tagasihoidlikum 1,7 korda. Muutuste põhjus on inimtegevus.

KÜSI NÕU PÕRANDASPETSIALISTILT

Juba enne teist maailmasõda oli Eestis kuivendatud ligikaudu ha, peamiselt põllumaaks. Pärast Teist Maailmasõda hakati soid enam kuivendama metsa kasvatamiseks.

6 cm paks

Nii metsa- kui ka põllumaaks sobivad paremini madal- ja siirdesood, seetõttu on need ka kõige enam mõjutatud. Turba kaevandamiseks sobib enamasti raba, mida Eestis esineb ka kõige rohkem.

Teade rikkumisest

Uute kaevandamisalade valikul kaasneb tänapäeval põhjalik ettevalmistustöö, kus selgitatakse 6 cm paks piirkonna võimalikud loodusväärtused ning rakendatakse meetmeid nende säilimiseks. Turvast võib kaevandada vaid nendes kohtades, mis on rohkemal või vähemal määral inimtegevusest juba mõjutatud ning selleks on eelnevalt saadud kõik vajalikud keskkonnaload.

6 cm paks

Kaitsealustes ja kõrge väärtusega soodes uusi turbakaevandamise alasid ei avata.