Mida ma peaksin tegema, mida liige suurendab

Kuidas ma peaksin seda oma ülemusele seletama? Ma ise ka tean, mida valesti teen — võiksin rohkem liikuda. Ühe tööriistana on Ta andnud meile pühakirjad. Selle eesmärgi saavutamine on sageli keeruline. Perekonna tähtsusest kõnelemine Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamine õnnistab perekondi. Ta jagab siirast tunnistust selle töö jumalikkusest.

Ta tunneb teid ning on valmis pakkuma teile vaimseid ja ajalikke enesega toimetuleku õnnistusi.

Mida ma peaksin tegema, mida liige suurendab

Siiralt Esimene Presidentkond Mõtisklege: Mida saan ma ise teha selleks, et mul oleks suurem lootust, rahu ja edu, nagu Esimene Presidentkond on lubanud? Loo märkus 2. Pühakirjad võivad aidata teil hakata enesega toime tulema Lugege: Issand aitab meid mitmel viisil, kui rakendame Temasse usku. Ühe tööriistana on Ta andnud meile pühakirjad.

Räägi kõigiga

Nefi Arutage: Millal on pühakirjad teile elus isiklikku juhatust andnud? Rühmatöö minutit Mormoni Raamat anti tööriistaks meie päevil.

Kui me kõrvutame Mormoni Raamatu salme oma eluga, saame vajalikku juhatust. Lugege ja arutage rühmana iga järgnevat avaldust prohvetitelt ja apostlitelt.

Mida ma peaksin tegema, et suurendada peenist

Joonige alla õnnistused, mida lubatakse neile, kes pühakirju uurivad ja rakendavad. Henry B. Boyd K. Richard G. Russell M. Kas tahate parandada suhteid oma peres?

Mida ma peaksin tegema, mida liige suurendab

Kas soovite suurendada oma vaimset võimekust? Lugege Mormoni Raamatut! Ta on armastanud inimesi ja muretsenud nende pärast maailma algusest alates.

Account Options

Ta on pöördunud palju kordi armastavalt oma laste poole, et ilmutada neile Jeesuse Kristuse evangeeliumi, et nad teaksid, kuidas naasta Tema juurde. Ta on ilmutanud seda sellistele prohvetitele nagu Aadam, Noa, Aabraham ja Mooses. Mõned inimesed on aga korduvalt otsustanud selle evangeeliumi hüljata. Kaks tuhat aastat tagasi õpetas Jeesus Kristus ise oma evangeeliumi.

Mida ma peaksin tegema, mida liige suurendab

Inimesed hülgasid isegi Jeesuse. Kui inimesed ei pööra õigetele õpetustele ja talitustele tähelepanu või moonutavad neid, siis võtab Jumal ära oma volituse, millega Kirikut juhtida. Me palume teil täiendada neid tõdesid, mida te juba kalliks peate.

Mõtisklege meie tunnistuse üle, et meie Taevane Isa on pöördunud taas armastavalt oma laste poole ning ilmutanud õiged õpetused ja talitused ühele prohvetile.

suureneb ilukirurgiat liige

Selle prohveti nimi on Joseph Smith. Seda hiilgavat tõde tõendab üks raamat — Mormoni Raamat.

Vector transformations - Matrix transformations - Linear Algebra - Khan Academy

Te saate hoida seda oma käes, lugeda seda ja mõtiskleda selles olevate tõdede üle oma meeles ja oma südames. Kujunda endale pigem harjumuseks hakata inimestega kohtudes otsekohe õpetama ja tunnistama. Sa leiad õpetamiseks rohkem inimesi, kui sa tunnistad ja lased neil tunda Püha Vaimu mõju. Ükskõik kuidas sa inimeste poole pöördud, viita kiiresti evangeeliumi taastamisele, sest see on meie ainulaadne sõnum maailmale.

Leidmiseks vajaliku usu arendamine

Neil, keda sa õpetad, on sageli sõpru või sugulasi, kes on valmis taastatud evangeeliumi vastu võtma. Kui neile, keda te õpetate, saavad osaks evangeeliumi õnnistused, suureneb ka nende soov seda jagada vt 1. Nefi Nad saavad sageli evangeeliumi uurimisel uusi sõpru. Seda põhimõtet rakendavad misjonärid õpetavad tavaliselt paljusid inimesi.

Ülesanne: Kaaslasega õppimine Valmistage ette üheminutiline sõnum, mis põhineb ühel õppetunnil.

Mul on oskused, et oma vajaduste eest hoolt kanda.

Mõtelge, kuidas õpetada seda õppetundi Kirikuga tutvujaid otsides. Otsustage, kuidas seostada seda sõnumit kiiresti taastamisega. Jaga seda sõnumit oma kaaslasega.

Alustusjuhend

Seadke endale eesmärgiks õpetada seda sõnumit täna sobival ajal, et lisada oma õpetatavate hulka uus Kirikuga tutvuja. Vaadake üle inimeste nimekiri, keda te hetkel õpetate. Koostage loetelu nendest, kellelt te olete ja kellelt te ei ole küsinud kontakteerumissoovitusi.

Mida ma peaksin tegema, mida liige suurendab

Harjutage, kuidas küsida kontakteerumissoovitusi kummaski rühmas olijailt. Tehke oma kalenderpäevikusse märge, et küsid neilt seda järgmise külaskäigu ajal. Perekonna tähtsusest kõnelemine Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamine õnnistab perekondi.

Mida ma peaksin tegema, mida liige suurendab

Betta splendens on Macropodi perekonna liige. Cockereli kalu leidub. Aga kui ma Nad kardavad suurendada seda kandamit, mida nende armsad inimesed niigi juba sellest, et haige ei ole võimeline sööma, ja lõpetades allergilise reaktsiooniga haavaplaastri suhtes.

Judy oli olnud enne haigestumist palveketi liige.

Mis on enesega toimetulek?

Ma ise ka tean, mida valesti teen — võiksin rohkem liikuda. Elu teistes diapasoonides tähendab, et nad ei käi tavaliselt valimas. Samal ajal, kui meenutada, oli raamatuid, mida ma ei suutnud isegi kätte võtta. Näiteks Aga olla parlamendi liige tähendab eeldust olla lihtsalt normaalne kodanik — ei enamat.

Mida ma peaksin tegema, et mõiste suurenenud.

Mida ma peaksin sööma, et suurendada liige

Vahest saate anda näpunäiteid, mida peaksin talle ütlema? Enamik tõhusus tähendab, et suurendada peenist. Kui vanalt peenise suurenemine paksus Kas on võimalik mingil moel peenist suurendada operatsioon või midegi sellist. Ma olen maganud tüdrukuga üle kuue korra.

ÕL —3, 7—8 Õpeta, kui leiad, leia, kui õpetad Leidmine ja õpetamine on omavahel seotud tegevused. Ole inimestega kohtudes valmis õpetama taastatud tõest lühikokkuvõtteid, et Püha Vaim saaks tunnistada, et te olete Issanda teenijad. Paljudes olukordades pead sa suutma esitada sõnumit ühe minuti või veelgi vähema aja jooksul. Inimesed on harjunud lühikeste, mõjuvõimsate avaldustega.

Mul ei ole krediidi card.