Praegune naitus Kuidas Zoom liige

EML käesoleva kevade tegevuskavas on aruande-valimiskoosoleku korraldamine. Kõik need töölõigud on otseselt seotud volikogu esimehe võimkonna ja vastutusalaga.

Kui üldainete õpetajatel on õpilasi distantsilt suhteliselt kerge õpetada, siis kuidas on lahendanud olukorra muusikaõpetajad?

On ju otsene suunamine muusikaõppe õnnestumiseks eriti tähtis. Ülenurme gümnaasiumi muusika­õpetaja Heli Sarapuu nägi justkui tulevikku ette, sest tema e-tunni video ringles internetis juba enne koolide ametlikku sulgemist.

Kevadvaheaja perega Tenerifel veetnud Sarapuu leppis kohe, kui sai teada, et saarel avastati Praegune naitus Kuidas Zoom liige, tööandjaga kokku, et jääb karantiini. Jõudsin otsusele, et pean ka karantiinis kuidagi tunnid ise ära andma.

Muusiku elustiil tuli siin kasuks, kuna klaver, helikaart ja mikrofon on Sarapuul kodus olemas. Ka internetiühendus ei vedanud alt ning tunnid said alata. Kasuks tulid kaughalduseks mõeldud programmid, sest nendega sai muusikaõpetaja tunni ajal oma klassi arvutis askeldada: muusikavideoid näidata, nutitahvlile noodijoonestiku panna ja astmeid harjutada.

Zoom: osalemine

Sarapuu tõstab esile interaktiivse tahvliga kaasas käiva programmi Easinote, millega õpetaja näeb, kuidas õpilased tahvelarvutil ülesandeid lahendavad. Paaril korral oli kolleegide abi tarvis ka sõneluste lahendamiseks ning juhtus ka seda, et õpilased läksid klassis liiga lärmakaks.

Foto peenis ja selle suurus

Oli näha, et olukord on ka Praegune naitus Kuidas Zoom liige huvitav. Muusikatund kui puhkepaus Kui koolid Mina arvan, et meie õpilased selle ühe trimestri jooksul rumalaks ei jää.

Veel pean oluliseks, et enne ei tohiks koole avada, kui nakkusoht on täielikult möödas. Eesti koolides on õpetajate keskmine vanus päris kõrge, kindlasti on palju ka krooniliste haigustega õpetajaid.

Puhverdatud otsigutulemused

Neid ei saa ohtu seada, eriti veel seetõttu, et õpetajaid on juba praegu puudu. Tagasisideks saatsid lapsed mulle õpitust video või helisalvestise või lihtsalt helistasid.

Meeste liikme suuruse vorm

Kuna meie klassides on vähem kui kümme õpilast, siis sain kõigiga suhelda ja tagasisidet anda. Suures koolis pole selline asi ilmselt võimalik. Ta leiab, et praeguses olukorras võiks muusikatund olla tore puhke­paus tiheda mõttetöö vahel.

  • On luhike sildade moju moju liikme suurusele
  • Hea EML liige!
  • FOTO: Sille Annuk Linnavolikogu elektroonilist töövormi tuleb rakendada läbipaistvatel ja üheselt mõistetavatel alustel, leiavad Tartu volikogu Isamaa erakonna saadikurühma liikmed.

Vanalinna hariduskolleegiumi muusikakooli kitarriõpetaja ning Guitariumi juht Julia Reinman tõdeb, et kuigi suurem osa tema elust on korraldatud digividinate abil, ei asenda ükski selline lahendus pilliõppes otsest kontakti ja koosmusitseerimisel tekkivat sünergiat, rääkimata vajadusest füüsiliselt pillimängu õppeprotsessi sekkuda — aidata mänguasendit sättida.

Kristi Kullerkupp Õpetaja ei ole õpilase aja sisustaja Eesti muusikaõpetajate liidu juhatuse esimees Jaanus Kann selgitab, et liit on mittetulundusühinguna õpetajate toetamise suhtes kätest seotud, sest iga­sugune õppematerjalide väljatöötamine eeldab selle tegevuse finantseerimist. Kuna riikliku õppekava järgi on muusikatundide keskmes aktiivne ühismusitseerimine, on muusikaõpetajad harjunud töötama eelkõige reaalajas.

Metoodika Suurenda liige

Kas või selleks, kui mõni õpilane jääb mingil põhjusel koduõppele või kui õpetaja haigestub ning talle ei leita asendajat. Kann töötab Tallinna Nõmme gümnaasiumis gümnasistidega ning peab oluliseks, et iga gümnasist käiks elava muusikaga kontserdil ja esitaks selle kohta arvustuse. Seepärast lubasin sel aastal valida arvustamiseks ka mõne veebikontserdi, mida maailma tunnustatud kontserdiorganisatsioonid pakuvad praegu tasuta.

Paraku on oht, et mõni video tundub nii tore, et õpetaja unustab didaktika põhitõe — küsida endalt, miks ta selle ülesande õpilastele annab.

Seepärast tahan rõhutada: e-õpe — nagu tavaõpegi — ei tähenda, et õpetaja peab õpilase aja ära sisustama, vaid ülesanded peavad õpilast arendama ja lähtuma õppekavas püstitatud eesmärkidest. Ülesanded, mille peamine kasutegur on tore ajaviide, teevad suures plaanis rohkem kahju kui kasu ja süvendavad niigi levinud eksiarvamust, et muusika pole õppeaine, vaid meelelahutus päris ainete vahel.

Üldhariduskoolide kõrval on uutmoodi olukorras ka muusika, huvi- ja laulu­koolid. Tallinnas tegutseva Soundville Studio lauluõpetaja Aleksandra Kirikal teeb laulutunde videokõne teel.

Anneli Kannus, Kaja Tarto ja Argo Annuk: Tartu linnavolikogu aurupungi impeerium

Kui tavaliselt saadab ta tunnis õpilase laulmist klaveril, siis videosilla puhul tuleb arvestada ajanihkega. Nii on läinud palju töötunde selle alla, et klaverisaade salvestada. Soovin proovida veel videokõne keskkonda Zoom, mille heliseadetes on võimalik aktiveerida valik original sound.

Kui tavalise videokõne puhul töötlevad programmid mikrofoni tulevat heli, eemaldades sealt taustamüra ning lisades filtreid, siis Zoomi originaalheli valik võimaldab kuulda otse töötlemata heli.

Kuidas suurendada liige noorukitel

Tunni teises pooles teeme tööd õpilase valitud lauluga. Õpilasel tekib kodus harjutamisharjumus.

Mina saan aidata otsida Praegune naitus Kuidas Zoom liige akordidega laulu ja vajadusel vormistan noodi. Oma viisijupid saavad nad lihtsalt telefoni salvestada ja mulle saata, et aitaksin laulu harmoniseerida ja noodistada. Loodetavasti kasvab õpilaste harjumus üksi musitseerida ja sünnib uut loomingut, mis on seemneks millelegi suuremale. Dede tunnistab, et helifailide alusel on ta oma õpilastele saanud anda Suurendada liikme kaalu detailsematki tagasisidet, sest helifaili kuulates Praegune naitus Kuidas Zoom liige keskenduda üksikutele sõnadele ja silpidele, mis hea akustikaga klassiruumi puhul võivad kaotsi minna.

Aga lõpuks pole vahet, millist platvormi kasutada — oluline on interneti kiirus. Sellest kiirem on vaid valguskaabli kaudu leviv internet. Guitariumis levivast, palju aeglasemast mobiilsest internetist mulle kvaliteetse ülekande tegemiseks ei piisanud. Seda projekti juhivad tunnustatud kitarriõpetajad Kristo Käo ja Jaan Varts.

Reinman tõdeb, et kuigi suurem osa tema elust on korraldatud digi­vidinate abil, ei asenda ükski selline lahendus pilliõppes otsest kontakti ja koos­musitseerimisel tekkivat sünergiat, rääkimata reaalsest vajadusest füüsiliselt pillimängu õppeprotsessi sekkuda — aidata mänguasendit sättida. Grupitundide osas on ka Reinman nõutu: ta on üritanud küll Zoomi videokõnega eksperimenteerida, kuid video­silla vahendusel pole koosmäng lihtsalt võimalik.

EKKL ÜLDKOOSOLEK 14.APRILLI 2018 TARTUS

Kes toetab muusikaõpetajat? Eriolukorra väljakuulutamise järel tegi Julia Reinman haridustehnoloog Aet Miklile ettepaneku luua Facebookis grupp pillimänguõpetajatele.

Suurem Interneti-liige.

On peetud mitmeid veebiseminare, kus tutvustatakse kontakttundide alternatiive. Väga palju küsiti ka konkreetset haridustehnoloogilist abi, millele mina ja teised grupi liikmed oleme jõudumööda vastanud. Lahendusena toob ta välja keskkonnad Quizalize ja Quizizz.

Muusikutele on tehtud kaks veebiseminari: esimeses rääkis Mikli ise IKT kasutamise võimalustest ning teisel seminaril tutvustas Kristo Käo programmi Dohrey. Mikli toonitab, et õpetajate entusiasm on seminaridel osalemisel olnud täiesti hämmastav. Küllap mõtlevad paljud õpetajad praegu sellele, milline näeb välja haridusmaastik siis, kui koolid uuesti endisel viisil tööle hakkavad.

Muusikaõpetajate puhul arvan siiski, et karantiini tõttu on mitmed neist leidnud üles selle, mis on digimaailmas head ja kasulikku, ning ei ole nõus sellest kergekäeliselt loobuma.

Omamoodi katsumuse ees seisavad ka dirigeerimisõppejõud. Läbi juhtme ja õhu läheb midagi olulist kaduma. Praegu oleme situatsioonis, kus peame kontaktist hoiduma. Otsene kontakt ongi aga kõige tähtsam.

Vebinarid aprillis 2020

Muusikateose tõlgenduse saab kujundada aga vaid koos koori või kontsertmeistriga. Sellist kolmepoolset naljad meeste liikme suurusest, kontsertmeistri ja õpilase koostööd ei asenda aga praegu veel ükski videosild.

Breede tõdeb, et töö kooridega on tegelikult katkenud. Kuigi mitmel pool katsetatakse virtuaalproovi tegemise võimalusi, kaovad järjest ära väljundid, milleks kooriproove teha.

Liikme peenise suurendamiseks

Breede juhatatavatel kooridel jäävad ära kontserdireisid Thbilisisse, Prahasse, Torontosse ja Viini, oodatakse, mis saab kevad­suvistest laulupidudest ja laulupäevadest. Minul puudub virtuaalproovi kogemus. Kui keegi kolleegidest sellega hakkama saab, siis palun õpetage, jagage oma kogemusi. Loodetavasti õnnestub seda lähiajal Sirbis täpsemalt käsitleda toim.