Arvutage minu liikme suurus, Hüvitise suurus ja selle arvutamine

Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine haigekassas Kalendripäeva keskmine tulu võrdub töövõimetuslehe algusele eelnenud kalendriaastal inimese eest arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu jagatisega. Toomas ja Hilja ei olnud abielus, mõlemad olid kahekümnendates eluaastates ja neil sündis tütar Maarika. RT I , 18, 97 Eesti Vabariigi seaduse «Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta» muutmise seadus Vastu võetud

Riiklike peretoetuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus Vastu võetud Lapsetoetuse uus määr ei või olla kehtivast määrast väiksem.

Arvutage minu liikme suurus

Lapsetoetuse suurus pere kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on eurot. Lapsetoetuse määra muutmise korral arvutatakse toetus ümber uue lapsetoetuse määra kehtestamise kuupäevast arvates.

Arvutage minu liikme suurus

Lapsetoetuse suuruse muutmise korral arvutatakse toetus ümber uue lapsetoetuse suuruse kehtestamise kuupäevast arvates. Lapsetoetuse väljamaksmine Lapsetoetuse määramisel ja tagasiulatuvalt ümberarvutamisel arvutatakse lapsetoetuse suurus Riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse muutmine Riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadusest RT I, Uus toimetulekupiir ei või olla väiksem kehtivast toimetulekupiirist.

Arvutage minu liikme suurus

Kui perekonnas on vähemalt kaks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saavat last, kelle eest saab lapsetoetust vajaduspõhise peretoetuse taotleja või perekonnaliikmete hulka kuuluv muu isik, makstakse vajaduspõhist peretoetust 90 eurot perekonna kohta.

Perekonna iga alaealise liikme toetuse suurus on võrdne Arvutage minu liikme suurus esimese liikme toetuse suurusega.

Arvutage minu liikme suurus

Toetust makstakse üksnes taotlejast perekonnaliikmele. Toetust makstakse üksnes Eestis viibivale perekonnaliikmele. Seaduse jõustumine Käesolev seadus jõustub Eiki Nestor.