Kaal ja liikme suurus, Toote üksikasjad

Maakondlikud erinevused Kõige suurem on elanike kuu ekvivalentnetosissetulek Harju eurot , Tartu eurot ja Rapla maakonnas eurot , kõige väiksem aga Ida-Viru eurot , Valga eurot ning Jõgeva maakonnas eurot. Tarbimiskaalude arvestamine aitab arvutada ja paremini võrrelda erineva suuruse ning tüübiga leibkondade sissetulekuid ja vähendada leibkondade koosseisu erinevuste mõju vaesuse määramisel. Leibkonna suurus mõjutab sissetulekut Leibkonna suurust ja tarbimiskaale arvestades oli Allolevates tabelites on toodud Finnairi lendude teenustasud. Eestis kasutatakse alates 1.

Kaal ja liikme suurus

Finnair Plusi liikmed saavad lisapagasi tasu maksmiseks kasutada oma preemiapunkte. Iga tasu kehtib ühe lennusuuna kohta. Alates Lisapagasi eest saab ette maksta kuni 3 tundi enne lennu väljumist.

Kaal ja liikme suurus

Tasu on eurodes või samaväärses kohalikus valuutas. Tarbimiskaale kasutatakse vaesuse mõõtmisel, aga ka leibkonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramisel. Eurostat kasutab suhtelise vaesuspiiri arvutamisel tarbimiskaale, kus: [3] esimese täiskasvanud leibkonnaliikme tarbimiskaal on 1,0 leibkonna iga järgmise täiskasvanu ja iga aastase või vanema lapse tarbimiskaal on 0,5 ja leibkonna iga alla aastase lapse tarbimiskaal on 0,3.

Kaal ja liikme suurus

OECD on varem kasutanud tarbimiskaale ,5. Meeste ekvivalentnetosissetulek oli Kõige suurem oli sissetulek 25—aastaste vanusegrupis: meestel eurot ja naistel eurot.

Kaal ja liikme suurus

Võrreldes Selle taga võib olla palgalõhe vähenemine, mis kahanes Vaesuses elavad inimesed Ekvivalentnetosissetulek on ühtlasi aluseks nii absoluutse kui ka suhtelise vaesuse piiri arvutamisel. Absoluutne vaesus näitab, kui suur osa ühiskonnast ei ole võimeline end ära elatama. Kokku oli selliseid inimesi 30 ehk teisisõnu oli nende leibkonna koosseisu arvestav kuu sissetulek väiksem kui eurot.

Kaal ja liikme suurus

Suhteline vaesus näitab nende inimeste osatähtsust, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam ehk see peegeldab sissetulekute ebavõrdsust riigis. Suhtelises vaesuses elas inimest, kelle leibkonna koosseisu arvestav kuu sissetulek oli väiksem kui eurot.