Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks. Parlamendiliikmetest lähemalt

Vanadushüvitus arvestatakse tulenevalt saadikutöö kuuhüvitusest. Eluaseme eest toetuse maksmise viisid ja määrad on väga erinevad ning samaaegselt võidakse rakendada erinevaid vahendeid kindla summa maksmine kuus või aastas, hotellikulude tasumine. Euroopa rahvasaadikute palgad erinevad üle krooni Seda summat ei maksta välja parlamendiliikmele endale, vaid palgana tingimustele vastavatele ja kehtiva töölepinguga assistentidele ning samuti palgalt maksu koguvatele asutustele. See summa on mõeldud tähtsate mandaatkulude katmiseks, nimelt sõidu-, esindus- ja kahe elupaiga kulude katmiseks, mis lasuvad igal senaatoril. Võimalik on ka eluasemelaenude andmine või garanteerimine Nt.

Lähemalt | Parlamendiliikmed | Euroopa Parlament

Saadik saab saadikuna olemise ajaks tasuta esimese klassi aastapileti riigiraudteede kõigile lõikudele ning vabapileti posti ja telegraafi autoliinidele posti- ja lennätinlaitoksen autolinjoille.

Saadikule, kes kasutab saadikuülesannete täitmisel pikamaabussi või kodumaal regulaarselt sõitvat lennukit, hüvitatakse piletikulud vastavalt sellele, kuidas kantseleikomitee määrab. Kui lennuliiklusteeninduse hulka kuulub ka reisijate autotransport, hüvitatakse saadikule ka autosõidukulu. Saadikule makstakse, nii nagu Eduskunna kantseleikomitee määrab, kodu- või välismaal Eduskunna korraldusel tehtud reisi eest sõidukulude hüvitust vastavalt sellele, kuidas riikliku ametireisi eest esimeses sõiduklassis igal konkreetsel juhul makstakse.

Suurbritannia Alates käesoleva aasta aprillist on parlamendiliikme aastapalk £ 45 63 Kontorikulud hüvitatakse maksimaalselt £ 49 69 ECU ulatuses, mis on samuti tõusnud igal aastal alates Lisakulud kompenseeritakse aastas maksimaalselt £ 12 17 ECU Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks, kuna parlamendiliikmel on tegelikult kaks töökohta - Westminster ja oma valimisringkond.

Telefoni- ja Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks on parlamendiliikmele töökohustuste täitmiseks tasuta. Pensioniga kindlustatus ulatub aastas maksimaalselt £ Autosõidu kulude hüvitamisel lähtutakse kõrgeimast kompensatsioonist Jalgratta puhul on see miili kohta 6.

Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelev nõuandekomitee

Ametireisid Parlamendiliikmele hüvitatakse sõidud tööalaste kohustuste täitmiseks EL institutsioonide juurde Brüsselisse, Luksemburgi, Strasbourgi. Soodustused perekonnaliikmetele Parlamendiliikme abikaasale ja alla aastaste lastele on antud õigus Kreemi peenise suuruse suurendamine 15 korral kalendriaasta jooksul sõitudeks Londoni ja valimisringkonna vahel.

Taani Alates 1. Põhipalgale lisaks makstakse kulude kompensatsiooni nelja kategooria lõikes, mis on maksuvabad: I: Saadikutele, kes elavad Kopenhaagenis või 45 km kaugusel Kopenhaageni Keskterminaalist: DKK 37 ,58 aastas II: Saadikutele, kes elavad Zealandis ja kaugemal kui 45 km Kopenhaageni Keskterminaalist: DKK 50 Austria Alates Põhipalga tõus on seotud töövõtjate tulu tõusuga.

Osalusveeb :: Ideed

Peale kuupalga on parlamendiliikmetel õigus nõuda kulude hüvitust teatud summani, mis sõltub nende alalisest elukohast. Prantsusmaa I - Parlamendisoodustus Poliitiliste re z iimide demokratiseerimise olulise teguri Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks parlamendisoodustuse eesmärgiks on kompenseerida parlamendiliikme volituste täitmisega kaasnevaid kulusid.

Soodustus võimaldab igal kodanikul sõltumatult tema varanduslikust seisundist saada Parlamendi liikmeks ning tagab valituile vahendid selleks, et täielikult ja välise mõjutuseta täita funktsiooni, mis neile on peale pandud. A - Soodustus koosneb mitmest elemendist Soodustus koosneb mitmest elemendist: parlamendiliikme põhisoodustusest, eluasemesoodustusest ja tööülesannete täitmisega kaasnevast soodustusest.

Alates Poolliikme sobiv suurus Selline indekseerimise viis on kinnitatud Parlamendiliikme põhisoodustus määratakse kindlaks riigi kõige kõrgemates ametites olevate ametnike palga alusel. See on võrdne väljaspool skaalat oleva kategooria ametnike riiginõunikute, prefektide, keskaparaadi direktorite jne. See soodustus mõistagi varieerub seaduslike lisatasudega, mis liidetakse põhipalgale, kuid selle puhul rakendatakse samuti mitmesuguseid "blokeerimise" või mahaarvamise Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks, mis seda mõjutavad.

Peale selle, parlamendiliikmed saavad analoogiliselt ametnike tasustamise viisile eluasemesoodustust. Neile soodustustele lisandub ametikohuste täitmise soodustus, mis on võrdne veerandiga nende summast, s. Parlamendiliikmel on samuti õigus toetusele perekonnakohustuste täitmiseks ja perekondlikule lisatoetusele, mis varieerub vastavalt ülalpeetavate laste arvule. Senati Büroo liikmed saavad tänu oma ametinimetusele esinduskulude soodustusi, mille arvestamise aluseks on põhisoodustus ja Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks protsent varieerub vastavalt täidetavale funktsioonile.

B - Kinnipidamised soodustutelt Tegemist on peamiselt sotsiaalkindlustusega seotud kohustuslike mahaarvamistega. Kõik senaatorid maksavad liikmemaksu pensionikassasse mis on praegu 2. Saadikuvolituste ajaga seotud ebamugavuste leevendamiseks ning võimaldamaks senaatoril, isegi kui ta on valitud üsna lühikeseks ajaks, toetuda küllaldasele liikmemaksude tasemele, võidakse kinnipidamist pensionikassasse kahekordistada saadikuvolituste aja esimeste aastate jooksul, ilma et need täiendavad sissemaksud võiksid ületada 14 aastalaekumist.

Senaatorid tasuvad üldkehtestatud sotsiaalmaksu 2.

Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks Massaaz suurenenud videoliikme oppetunde

Neid erinevaid kinnipidamisi arvesse võttes parlamendiliikme soodustus, mis definitsiooni kohaselt on ühesugune saadikutele ja senaatoritele, tõuseb 1. See summa on mõeldud tähtsate mandaatkulude katmiseks, nimelt sõidu- esindus- ja kahe elupaiga kulude katmiseks, mis lasuvad igal senaatoril.

Vabatahtlikke kinnipidamisi võib teha uurimis- Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks sõprusgruppide või poliitiliste gruppide toetuse näo.

Senati reglement näeb ette ka teist tüüpi kinnipidamisi, mis toimivad sanktsioonina kohustuste mittetäitmise eest. Reglemendi art. Siiski, parlamendiliikme suhtes, kes mõjuval põhjusel ei saanud koosolekutel osaleda, ei kohaldata seda sanktsiooni, kui ta oma puudumist piisavalt põhjendab.

Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks Liikme suurus ja selle tuubid

Senati reglemendi art. C - Rakendamise ja kumulatsiooni reeglid nii parlamendisoodustus kui ka eluasemesoodustus "on kehtestatavad tulumaksule vastavalt reeglitele, mis on rakendatavad töötasudele ja palkadele" seadus nr. Reeglid, mis keelavad parlamendiliikme soodustuse kumulatsiooni teist laadi tasudega, tulenevad parlamendi vastuolude rezhiimist. Nõnda art.

Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks Nagu liikme suurus suurendamiseks kodus

Sel põhimõttel on siiski kaks erandit. Esimene, vastavalt vastuolude kohta käivatele määrustele, puudutab kateedrite koosseisulisi professoreid, kellele on ülesandeks tehtud juhtida uurimistöid ja Ülem- ja Alam-Reinimaa ja Moseli jõe departemangudes, vaimulikke ja valitsuse esindajaid usuasjade juhtimises.

Navigeerimismenüü

Teine võimaldab ühendada parlamendisoodustuse igat liiki tsiviil- ja sõjaväeliste pensionidega. Kuna on tegemist parlamendisoodustuse laekumisega koos soodustustega, mida määratakse teiste saadikuvolituste eest, kehtestati soodustuste ülemmäär saadikuvolituste kumulatsiooni korral seadusega nr. Kinnipeetud ülemmäär on võrdne 1,5 kordsele parlamendi põhisoodustuse summale, mis 1.

Nõnda ei või senaator oma kohalike mandaatidena saada üle Kuna parlamendiliikme soodustuse põhisumma on kindlaks määratud seadusega, siis ei saa seda vähendada. Ülemmäära ületamise korral toimub Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks teiste soodustuste või tasude pealt. II - Sotsiaalkindlustus ja pension A - Sotsiaalkindlustus Tegutsevad senaatorid on kohustuslikult Senati iseseisva sotsiaalkindlustuskassa liikmed, mis annab neile ühelt poolt üldisele korrale vastavaid baastoetusi ja teiselt poolt täiendavaid toetusi spetsiifilise sissemaksu kaudu.

B - Pension Tegevsenaatorid on kohustuslikult endiste senaatorite iseseisva kassa liikmed, mille juures nad loovad endale õiguse saada pensioni. Vanaduspensionid on proportsionaalses suhtes aastaste laekumistega ja neid hakatakse maksma alles saadikuvolituste aja lõpul.

Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks Video suurendatud parlamendiliikme vaakumpump

Lisaks tagab kassa ka edaspidi pensionide maksmise leseks jäänud abikaasadele ja endiste senaatorite alaealistele orbudele. Senaatori keskmine pension on 14, franki kuus. III - Individuaalsed vahendid Kui Senatis endas paljud administratiivstruktuurid saadikuvolituste täitmisel kokku langevad, on loodud individuaalsed vahendid, võimaldamaks igal senaatoril organiseerida Luxembourg'i Palees või oma departemangus, oma saadikuvolitusi vastavalt omaenda vajadustele.

Kinnistatuina senaatorile endale, mitte aga Assambleele, on need vahendid "isikliku" iseloomuga, sest nende eesmärgiks on võimalikult paremini kohandada saadikuvolituste täitmise tingimusi iga senaatori eriliste ettekirjutustega.

A - Mandaadi Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks soodustused Senaatorid saavad oma poliitiliste gruppide kaudu spetsiaalset soodustust, mille eesmärgiks on nende saadikuvolituste täitmisega kaasnevate kulutuste katmine sekretariaadi personali tasustamine, alalise ruumi üürimine, büroosisustus jne.

See Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks hakkab kehtima 1. B - Abid Senaatorite isiklikud töötingimused on tunduvalt paranenud võrreldes võimalusega, mida neile pakutakse Nende kaastöötajate osa seisneb "senaatori abistamises isiklike ülesannete täitmisel, mis on otseselt seotud tema parlamendisaadiku volituste täitmisega", samade Senati Büroo otsuste piirides, mis selle võimaluse on loonud.

Abid on senaatori erilised kaastöötajad: tööle võetud otseselt tema poolt ilma mingi muu kitsenduseta peale selle, et nad peavad olema poliitiliselt ja isiklikult sobivad ning omama bakalaureuse kraadi; nad Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks otseselt seotud oma tööandjaga eraõigusliku lepingu kaudu. Senati abi piirdub sellega, et ta annab saadikule vajalikke krediite oma abiliste tasustamiseks ühe ühingu käsutuses; vorm on määratud Assotsiatsiooni ülesandeks on täita kõiki formaalsusi, mida toob kaasa abide administratiivne ja finantsjuhtimine senaatorite kulul.

Parlamendiliikmete poolt abidele antud ülesanded varieeruvad vastavalt saadikuvolituste iseloomule, millest nad sõltuvad, ja nende huvikeskmele: enam kui pooled abidest täidavad oma funktsiooni senaatori valimisringkonnas, kes neid kasutab ja kes on talle järelikult toeks tema kohalikus tegevuses. IV - Materiaalsed vahendid Igal senaatoril on oma isiklik büroo.

Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks Kuidas saate kindlaks teha, millist suurust munn poiss

B - Infotehnika Iga senaator saab toetust arvutustehnika näol. Tal on juurdepääs Internetti, elektronpostile ja teatavale arvule juriidilistele ja majanduslikele andmebaasidele.

  • Parlamendiliikmete töötasud ja soodustused ning õpetajate palgad välisriikides
  • Kuidas suurendada kuu liige 5 cm
  • Liikme suurus ja suu suurus
  • Saadik saab saadikuna olemise ajaks tasuta esimese klassi aastapileti riigiraudteede kõigile lõikudele ning vabapileti posti ja telegraafi autoliinidele posti- ja lennätinlaitoksen autolinjoille.

Iga senaator võib luua oma lehekülje Senati Interneti serveris. C - Telefon ja faks Senaatorid võivad käesoleval ajal kasutada kaht telefoniliini ja üht faksiliini. Nende seadmete jaoks on senaatoritel kokkulepe kommunikatsioonivahendite kasutamise osas Senati kulul, mille aastane summa sõltub valimisringkonna kaugusest.

Iga senaatori kasutuses võib olla kaks faksiaparaati.

Euroopa rahvasaadikute palgad erinevad üle krooni - Maailm - siitsealt.ee

Üks on vastavalt senaatori valikule paigaldatud tema valimisringkonda või Ile-de-France'i piirkonda ja teine tema büroosse Luxembourg'i Palees. D - Postikulude tasumine Parlamendiliikmele võimaldatakse tasuta postikulusid kirjadele, mida tingivad parlamendiliikme ametivolitused. Kohalikesse valimisorganitesse valitute kollektiivseid kirjavahetusi võidakse samuti teatud tingimustel vabastada saatekuludest.

Suurendage liiget teaduslikust seisukohast - Postkontor Luxembourg'i Palees on avatud postkontor. See osutab senaatoritele tavalisi postiteenuseid. Igal senaatoril on seal kasutada oma postkast. F - Juuksurisalong Prouade ja härrade senaatorite kasutuses on juuksurisalong.

Teenuste eest tasuvad senaatorid. G - Tubakaäri Luxembourg'i Palees on tubakaäri.

  • Miinimumpalk, keskmine palk ja parlamendi liikme töötasu Euroopa Liidu riikides
  • Riigikogu liikme ligi eurost pensioni saab inimest | Eesti | ERR
  • Euroopa Parlament – Vikipeedia
  • Kontrollitud viis liikme suurendamiseks
  • Kuidas suurendada videoharjutuste liiget.
  • Euroopa rahvasaadikute palgad erinevad üle krooni

Kõigi ostude eest tasuvad senaatorid. H - Transpordivahendid Senaatorid saavad kasutada teatavaid liiklus- või transpordivahendeid vastavalt sellele, millist liiklusvahendit ta kasutab. Õhutransport Senaatoritel on õigus teha aastas 40 edasi-tagasi reisi Pariisi ja oma valimisringkonna vahel Prantsusmaa territooriumil v.

Riigiraudtee Senaatoritel on sõidukaart, mis kehtib kogu raudteevõrgu ulatuses. Autod Lühiajalisteks sõitudeks, mis on seotud saadikuvolituste täitmisega Pariisis ja sellega piirnevates kommuunides, võidakse kasutada Senati autopargi autosid.

Juhul, kui ühtki vaba sõidukit ei ole, kasutab Senat nende sõitude teostamiseks Pariisi taksosid.

Nagu parlamendiliikme suuruse maaramiseks Kes on suurendanud oma liiget

I - Toitlustamine Senaatorite ja nende külaliste esmaseks teenindamiseks on reserveeritud restoran. Tasumine toimub senaatorite kulul. J - Eluase Senaatorid võivad saada eluasemetoetust Pariisi piirkonnas ja senaatorite valimisringkonnas.

Toetuse tagasi?