Foto keskmine liikme suurused

Lisaks sellele maksti talle aga eelmise aasta lõpus juhatuse esimehe kohalt lahkumise eest eurot lahkumiskompensatsiooni. Statistikaameti andmetel kulutas Äripäev on varem kirjutanud, et juhatuse esimehe Gunnar Kobini tasu võib olla üle 13 euro. Tõenäoliselt oli tema tasu aga Äripäeva näidatust veelgi suurem, sest Äripäev võttis arvutuse aluseks Tallinki juhatuse liikmete keskmise tasu ja liitis sellele lahkumiskompensatsiooni. Äripäev võttis juhatuse keskmise tasu arvutamisel sellest summast maha nõukogu liikmetele makstu. Koolitarvetele ja kirja- ning joonistustarvetele kulus lastega peredel aga aastas umbes 12 eurot pereliikme kohta.

Foto keskmine liikme suurused Suurenenud liikme odanism

Tiiu-Liisa Rummo, Statistikaameti analüütik Foto: Shutterstock Foto keskmine liikme suurused perede tarbimisharjumused on üsna erinevad peredest, kus ei ole lapsi. Lastega leibkond ei saa endale lubada nii suuri kulutusi kui lasteta leibkond.

Kagu-Eestis on Eesti väikseimad pensionid

Eelkõige tuleneb see sellest, et lastega pered on sunnitud oma sissetulekuid efektiivsemalt ja säästlikumalt kasutama. Statistikaameti andmetel kulutas Küll aga võib öelda, et lastega pere eelistab kulutada rohkem vabale ajale ja transpordile, samuti käia aeg-ajalt väljas söömas, osta rohkem mänguasju jne.

Koodi uuendamiseks kliki siia Sotsiaalkindlustusameti statistika näitab, et Kagu-Eestis on Eesti väikseimad pensionid: need jäävad alla ka Eesti keskmisele. Vahed pole siiski väga suured. Pensionid on kõige suuremad Harju- ja Hiiumaal, kus keskmine on eurot kuus, ning kõige väiksemad Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. Valgamaal on keskmine pension eurot kuus, Võru- ja Põlvamaal eurot kuus. Eesti keskmine on eurot kuus.

Mõned kulutused on lastega perede puhul aga möödapääsmatud — nt lasteriided ja koolikaubad. Kulutused toidule Suured erinevused on ka lastega ja lasteta perede toidutarbimises.

Suureneb nii üksi elavate inimeste, aga ka kolmelapseliste perede arv

Huvitaval kombel kulutavad lasteta leibkonnad toidule tunduvalt enam kui lastega leibkonnad vastavalt ja 79 eurot leibkonnaliikme kohta kuus.

Toidukulutuste suurus kahaneb laste arvu kasvades ehk kõige lasterikkamad pered saavad kulutada toidule kõige vähem, kuna suure pere puhul on hädavajalik toidukulusid kokku hoida ja teha süüa võimalikult odavalt.

Tiiu-Liisa Rummo, Statistikaameti analüütik Foto: Shutterstock Lastega perede tarbimisharjumused on üsna erinevad peredest, kus ei ole lapsi. Lastega leibkond ei saa endale lubada nii suuri kulutusi kui lasteta leibkond. Eelkõige tuleneb see sellest, et lastega pered on sunnitud oma sissetulekuid efektiivsemalt ja säästlikumalt kasutama. Statistikaameti andmetel kulutas

Samas ilmneb ka teine tendents. Toidukulude hulka ei arvestatud siinkohal väljaspool kodu söömist, mis läheb restoranide ja hotellide kulugrupi alla. Väljaspool kodu söömisele kulutavad lastega pered rohkem kui lasteta pered vastavalt 16 ja 13 eurot leibkonnaliikme kohta kuuskuid mida rohkem on peres lapsi, seda väiksem on väljaspool kodu söömisele kulutatav summa.

Foto keskmine liikme suurused Kuidas suurendada liikme suuruse paksust

Seega eelistavad kodust väljas süüa pigem ühe-kahe lapsega pered, lasterikastele peredele käib see üle jõu. Üks toidukulugrupp, mis puudutab vaid lastega peresid, on väikelastetoit ehk imikutele mõeldud homogeniseeritud püreed jms.

Imikutoidule kulus lastega leibkondadel keskmiselt seitse eurot leibkonnaliikme kohta aastas. Pisikeste Foto keskmine liikme suurused peredel on veel üks suur kulu — mähkmed.

Meil on ju läbi käinud ambitsioonikaid plaane, näiteks see, et meil oleks kolme aastaga maakonnas juures viissada eurose palgaga inimest.

Mähkmetele kulutasid lastega leibkonnad 19 eurot liikme kohta aastas. Kulutused riietele ja koolikaupadele Lastega perede vältimatuteks kulutusteks on ka lasteriided. Alla aastaste laste riideid ostsid lastega pered liikme kohta 51 euro eest aastas. Alates kolmandast lapsest hakkavad lasteriiete kulud vähenema, kuna suurperedel on vähem rahalisi võimalusi ning riided antakse edasi vanematelt lastelt noorematele.

Foto keskmine liikme suurused Mis on viis suurendada liige

Kulud koolikaupadele ja haridusele on samuti eelkõige lastega perede pärusmaa. Haridusele kulutasid lastega pered aastas liikme kohta keskmiselt eurot ehk 76 eurot rohkem kui lasteta pered. Koolitarvetele ja kirja- ning joonistustarvetele kulus lastega peredel aga aastas umbes 12 eurot pereliikme kohta.

Foto keskmine liikme suurused Liige Paulic Paksus

Ka transpordikulud eelkõige kütus on lastega peredel paratamatult suuremad 53 eurot lastega leibkonnas liikme kohta kuus. Kulutused vaba aja veetmiseks Lisaks lastega leibkondade n-ö kohustuslikele kuludele, on igal perel soov võimaldada oma lastele ka meeldivat vaba aja veetmist ehk kulutada mänguasjadele ja meelelahutusele.

Päise viited

Foto keskmine liikme suurused ostis lastega pere keskmiselt 45 euro eest aastas pereliikme kohta, nende vabaaja kulutused olid aga eurot aastas, mis on 8 eurot rohkem võrreldes lasteta peredega.

Näiteks kinole, teatrile ja kontsertidele kulus lastega leibkondadel 37 eurot aastas liikme kohta, mis on lasteta leibkondadest 6 eurot rohkem ning muuseumidele ja loomaaiale 6 eurot aastas, mis on lasteta leibkondadest 2 eurot rohkem. Vabaaja- ja sporditeenustele sh hobiringid ja trennid Ontanismi liikme suurus lastega leibkondadel liikme kohta eurot aastas, mis on peaaegu poole rohkem, kui lasteta leibkondadel.

Paljud lastega perede kulutused annavad aimu, et emad-isad soovivad võimaldada lapsele võimalikult turvalist ja meeldivat kasvukeskkonda. Need kulud on osa lapse kasvatamisest, harimisest ja hoolitsemisest, sest kui leibkonnas on laps, siis võetakse arvesse ka lapse vajadused.

Saada sõbrale

Mõned kulutused on möödapääsmatud, kuid on ka kulutusi, mis teevad lapse lapsepõlve rõõmsamaks ning lähtuvad rohkem soovidest kui vajadustest. Hinnangud põhinevad Statistikaameti leibkonna eelarve uuringu Leibkond on ühel aadressil elav ja ühist raha kasutav inimeste rühm, kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes Foto keskmine liikme suurused olevaks. Laste ja noorte kultuuriaasta raames avaldab Statistikaamet