Kunstliku terminite suurused

Geeni lineaarse struktuuri erinevates kohtades toimuvaid mutatsioone, mis võivad omavahel rekombineeruda, nim. Füüsikat eristab teistest loodusteadustest kõigepealt matemaatiliste meetodite kõige ulatuslikum rakendamine. Suguliselt sigivate organismide diploidne kromosoomistik koosneb homoloogiliste kromosoomide homoloogide paaridest, millest igaühes on üks kromosoom saadud isalt, teine emalt, ning meioosis need kromosoomid konjugeeruvad ja lahknevad eri gameetidesse või spooridesse.

DNA ligeerimine[ muuda muuda lähteteksti ] Selleks, et kloneerimisvektorisse uuritav DNA fragment sisestada, peab kõigepealt vektori restriktaasidega multikloneerimisjärjestuse alast lahti lõikama. Kui lahtilõigatud vektor ja uuritav DNA fragment kokku panna, peab need ligeerimisega kokku "kleepima".

Kunstliku terminite suurused

Selliseks kleepimiseks kasutatakse DNA ligaasimis liidab kokku fragmendi ja vektori. Võõras DNA aga ei saa siseneda rakku ilma rakumembraanis toimuvate muutusteta.

  • Toesti, liikme suurendamiseks on salv
  • Aspermatism - Meditsiiniterminite Sõnastik | Meditsiinilised terminid
  • Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele – Riigi Teataja
  • Suurenda Sex Dick paksusega
  • Tänaseks on õppekava muutunud ja FLA osa selles vähenes oluliselt.

Selliseid meetodeid, kus rakumembraan muudetakse võõrale DNA-le vastuvõtlikuks, nimetatakse rakkude kompetentseteks muutmiseks. Kaltsiumkloriid laeb rakumembraani pinna positiivselt, mis lubab negatiivselt laetud DNA-l seonduda membraanile. Temperatuuri tõstmisega muudetakse membraan elastseks ja seejärel saab vektor rakku siseneda.

Kunstliku terminite suurused

Kui vektor on sisenenud rakku, hakkab vektor replitseeruma koos rakuga. Kunstliku terminite suurused kloneerimisvektor on olemuse poolest DNA, siis saab see paljuneda tavalise replikatsioonimehhanismi alusel.

Selleks kasutab vektor peremeesraku enda nukleotiide ja polümeraase. Replikatsiooni tulemusena saadakse suur kogus kloneerimisvektoreid, mis on järgneva uurimistöö toormaterjaliks.

Kunstliku terminite suurused

Selleks kasvatatakse plasmiidse DNA-ga rakke söötmes, kus on sees vektori selektiivsusmarkerile vastav antibiootikum. Vedelsöötmel kasvanud rakkudest saab eraldada plasmiidse DNA mitmel meetodil, kuid peamine on aluselise lüüsi meetod. Selle käigus lüüsitakse purustatakse rakud ning DNA denatureerub sulab lahti.

Kunstliku terminite suurused

Aluselise lüüsi metoodikas kasutatakse pH muutuste mõju DNA-le. Edasi saab neid vektoreid sisestada teistesse organismidesse ja jälgida, kuidas sünteesitud vektor neid mõjutab.

Kunstliku terminite suurused