Foto liikme tegelikust suurusest, Tegelikud kasusaajad äriregistrisse « Hiiu Leht

Otsene omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab füüsiline isik äriühingus 25 protsendi suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25 protsendi suurust omandiõigust. Lõplik omamine võib olla otsene või kaudne. Samas ei saa jätta mainimata, et tegeliku kasusaaja kohta avaldatavate andmete õigsus sõltub täiel määral sellest, kui õiguskuulekad on andmeid äriregistrile esitav juhatuse liige ning osanikud, kellelt saadavale teabele juhatuse liige andmete esitamisel tugineb.

Foto liikme tegelikust suurusest

Otsene omamine tähendab seda, et füüsiline isik omab äriühingus rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust. Kaudse omamise all peetakse silmas aga olukorda, kus ettevõttes omab rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust teine äriühing, mis on füüsilise isiku kontrolli all.

Lisaks loetakse äriühingu tegelikuks kasusaajaks füüsilist isikut, kes hoolimata omandiosa suurusest kontrollib muul viisil nt osanike või aktsionäride lepingu või muu kokkuleppe alusel ettevõtte olulisi otsuseid eelkõige juhtorganite määramist ning kellel on faktiliselt võimalus teostada suuremat kui 50protsendilist hääleõigust. Tegelikku kasusaajat ei tuvastata börsiettevõtete, korteriühistute, hooneühistute ning teatud siht­asutuste puhul.

Ettevõtted peavad septembriks avaldama oma tegelikud kasusaajad FOTO: Arvo Meeks Alates esimesest septembrist peavad kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud avaldama äriregistri juures andmed oma ettevõtte tegelike kasusaajate kohta, kes füüsiliste isikutena omavad kas äriühingut otseselt või kaudselt või teostavad selle üle kontrolli muul viisil. Advokaadibüroo Ellex Raidla partneri, vandeadvokaadi Ermo Kose sõnul tähendab otsene omamine seda, et füüsiline isik omab äriühingus rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust.

Muudel juhtudel on juriidilise isiku juhatus kohustatud äriregistrile deklareerima oma tegeliku kasusaaja andmed 60 päeva jooksul alates uue korra jõustumisest tänavu 1. Kuidas protsess välja näeb?

Foto liikme tegelikust suurusest

Äriühingu osanikud ja aktsionärid on kohustatud teavitama tegelikest kasusaajatest ettevõtte juhatust. Juhatus omakorda on kohustatud info edastama äriregistrile, mis avalikustab andmed oma infosüsteemis.

See tähendab, et alates Tegeliku kasusaaja andmed avalikustatakse äriregistri infosüsteemis. Andmed tegeliku kasusaaja kohta peavad edastama äriregistrile ka mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Äriregistrile tuleb tegelike kasusaajate kohta edastada järgmised andmed: isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik. Lisaks andmed selle kohta, kuidas isiku kontrolli teostati. Soovitan ettevõtetel juba varakult alustada oma omandisuhete tuvastamisega.

  1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus – Riigi Teataja
  2. Ettevõtted peavad septembriks avaldama oma tegelikud kasusaajad - Uudised - Majandus
  3. Kes on sinu juhitud ettevõttes tegelik kasusaaja?
  4. Kas masturbatsioonil on peenise suurendada
  5. Uudised, intervjuud, arvamused - siitsealt.ee

Lihtsamate omandi­suhete puhul eeldab uus kohustus vaid veidi ajakulu, kuid keerukama omandistruktuuriga äriühingute puhul, mille osanike ja aktsionäride ring ulatub näiteks välismaale, on tegeliku kasusaaja tuvastamine keerukam ja aeganõudvam protsess. Uue ettevõtte puhul tuleb andmed tegeliku kasu­saaja kohta äriregistrile esitada juba äriühingu asutamisel koos äriregistrisse kandmise avaldusega.

Juhul kui andmed püsivad muutumatuna, on juhatusel kohustus andmete õigsust kinnitada iga-aastaselt koos majandusaasta aruande esitamisega.

Foto liikme tegelikust suurusest

Juhul kui tegelik kasusaaja muutub või kui andmed tegeliku kasusaaja kohta ei ole õiged, tuleb registrile uued andmed teatada 30 päeva jooksul alates hetkest, kui juhatus Foto liikme tegelikust suurusest muutumisest teada sai.

Kui tegelikku kasusaajat ei ole tõesti õnnestunud kindlaks teha ja kõik võimalused selleks on järgi proovitud, tuleb äriühingul märkida tegelikuks kasu­saajaks kõrgema juhtorgani liige. Lisaks peavad ettevõtted dokumenteerima ja säilitama andmed kõikide toimingute kohta, mida nad tegeliku kasusaaja tuvastamiseks tegid. Seaduse järgi on sanktsioon tegeliku kasusaaja andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest kuni trahviühikut füüsilisele isikule praegu kuni eurot või kuni 32 eurot juriidilisele isikule.

Foto liikme tegelikust suurusest

Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustuse rikkumise eest näeb seadus füüsilisele isikule ette rahatrahvi kuni trahviühikut või aresti ning juriidilisele isikule kuni eurot. Selle muudatuse eesmärgid on tegelikult põhjendatud ja vajalikud ettevõtluskeskkonna läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks, võitluseks rahapesu ja terrorismiga ning maksudest kõrvalehoidmise vältimiseks ja Foto liikme tegelikust suurusest piiramiseks.

Foto liikme tegelikust suurusest