Murgistamise liikme suurendamine,

Reed Morn: Andekas parasiit. Teine kollane miski teleskoobi taolise riistapuu juures, vaatab vaheldumisi neljandaga.

I Ruum, mis annab laetu, massiivse ja ometi lõpmatu mulje. Nagu kombinatsioon Karnaki templist ja Kölni katedraalist. Taevassinine ja iseendast hele, põrandki tundub kerge.

Osa inimesi rohelises, osa kollases.

Kollased istuvad madalail järidel, rohelised seisavad. Igal minejal on midagi öelda ning igal jääjal, aga seekord me vist keegi ei tea päris kindlasti, millest me räägime. Küllap me kõik tunneme enestes omadusi, mida leidus muinasaegseil inimesil ainult, seepärast me oleme segaduses.

Ja vahel tundub Murgistamise liikme suurendamine, kes ometi oli põgenemise vastu, et meile on jäänud kergem osa.

  • Foto keskel liige
  • EISEN, 0.

Meie võime pääseda kuskile, kuigi ma ei usu seda, aga teie, kollasesse pandud sõbrad, ainult siis, kui me arvestused on vigased. Ja kui need on vigased, siis on jälle kogu me olemine olnud puudulik. Mõlemal pool on veel mingeid võimalusi jääda ellu, kuigi väga väikesed. Sest kuigi me teame, et kuuekümne valgusaasta kaugusel leidub intelligentsi, mis sellest salata - see ei tarvitse tunnistada ega mõista meid ja me ei tea ju sedagi, kas me suudame Murgistamise liikme suurendamine sääl.

Ja veel kaugemale ei vii meid enam meie laevad. Oleks katastroof oodanud veel mõnedsajad aastad, olnuksime varustatud paremini ja - roheliste Murgistamise liikme suurendamine ei tarvitsenuks olla nii väike Aga, mõnedki meist lähevad täiesti vastu tahtmist. Need ja mina usume ju, et meil pole õigust põgeneda tuleva eest, mis võib olla samahästi meie edasiminekuks Murgistamise liikme suurendamine hävitamiseks.

Siiski me peame minema.

Uku Masing PALIMPLASTID

Ja küllap mõnigi kollasesse rõivastunu tunneb ürgaegselt ja on pahane, et teda pole pandud roheliste hulka. Sinna pole midagi parata, sest me pole kahjuks enam need, kes olime. Isegi mina olen pahane vahel, et mind ei lubata näha, mis saab siin. Ja nagu me kõik teame, edaspidi pole meil enam võimalusi teatadagi teisele poolele midagi.

EESTI KIRJANDUS EESTI KIRJANDUSE SELTSI VÄLJAANNE - PDF Free Download

Meie ühiskond lakkab olemast ja kuigi maailm, kuhu kavatseme asuda, ka on neljadimensionaalne, meid on väga vähe ja me tunneme kaua Murgistamise liikme suurendamine igavust ning puudust teie järgi. Pole võimatu, et me oma liigvähesuse tõttu vajume tagasi mõnele eelajaloolisele astmele ning siis langeme pidevalt.

Aeg lahkuda on jõudmas kätte ja mina tunnen juba end nii ürgaegsena, et küsin, miks peab olema nõnda. Miks peab meie kasvamisevõimeline kultuur hävinema? Ja meile on see küsimus veelgi vaevavam, sest me ei tea mitte, milline muutus juhtub meiega, kui üldse keegi meist on võimeline muutuma viiedimensionaalseks. Kahtlen, kas keegi on. Ja kui, siis ta ei ole enam inimene. Teiste jaoks see tähendab hävingut. Ja nagu me teame, katastroofi oht on paljudel meil võtnud võime elada neljas dimensioonis, on jälle neid, kes näevad ruumi eraldi ja tunnevad aega.

Needsinased on muutunud usklikuks muistsel kujul ja nad teatavad kõigile, mil tuleb katastroof. Nende kolmedimensionaalse teaduse järgi on see meie maailma sisemine spontaanne lagunemine.

Ja see ebausk maailma lõpu sisse hetk-hetkelt levineb kollaste hulgas. Ma soovitan vendadele rohelistele lahkuda rutem, et ei juhtuks takistusi nende teel. Sest vaatamata sellele, et nad usuvad maailma lõppu ja väidavad end vaatavat heroiliselt vastu lõplikule hukule, nende südamed ei ole ühemõttelised teie vastu, kellele meie oleme annud soovid minekuks. Ja mina ise - ma praegu loodan, et ma ei sattu levinevasse atavismi. Aga juba ma küsin endalt, kas nemad omalt seisukohalt ei anna juhtuvale õiget nime?

Kes on siis inimesed: nemad või meie või viiedimensionaalsed? Mis on häving?

EESTI KIRJANDUS EESTI KIRJANDUSE SELTSI VÄLJAANNE

Kas viis dimensiooni ei ole? Minu meelest on parem lakata olemast, kui hävineda kuskil aegruumis. Ja ometi Murgistamise liikme suurendamine ei oska midagi vägevamat Murgistamise liikme suurendamine kui seda, mis me ütleme kõik: jatkake seda, mis meil jääb pooleli, sest see tee pole käidud seinani. Meie ei tea, kes sunnib meile pääle viienda dimensiooni ja me pole valmis ta vastuvõtmiseks. Mina igatahes hävinen ja mind ajab see vihale, kui te teate, mis see sõna tähendab. Mina lööksin selle maha, kes sunnib meid, kui ma teaksin, kus ta on.

Tehe, mis on alustatud, lõpetab Murgistamise liikme suurendamine enda. Ja minulgi on häbi minna ära, nagu oleksin muinasaegse tagurliku elemendi liige, kes peab põgenema revolutsiooni eest. Kosmosega mängija ehk teab, et ma pole seda ja ma ise olen püüdnud arendada meie ühiskonna kultuuri viienda dimensiooni poole. Kas pole meie kõik mõelnud, et just nende ebausklikkude tõsisemad mehed katavad nõnda oma Murgistamise liikme suurendamine teiste vastu.

Aga me võime kõik end omavahel tappa, viies dimensioon tuleb ikkagi ja see või need, kes on selles süüdi, ei tarvitse olla ise teadlikud selles, mis nad teevad. On asjatu mõelda selle üle, loodame ainult, et ta pole roheliste hulgas, sest siis meie ärasaatmine kaotab mõtte koguni. Ja nüüd, vennad kollased, mis ülesanded teie annate meile tollel nimetul planeedil. Sest olgu, kuidas Murgistamise liikme suurendamine, meie võimalikud sammud on kosmoses ka teie omad.

Ma olen kogu oma väe võtnud kokku, et sündida uuesti just nõnda nagu ma olen. Kui see on võimalik, siis on saanud kindlaks: inimene võib elada ja mitte kasvada ning muutuda. Ta võib olla niisama igavene nagu kosmos. Uurige teda, kas ta on nii võimatult tihe nagu mu arvestused näitasid ja intelligentne olend.

Palun kellelgi teha edasi seda tööd, sest võõra maja tundmine aitab näha oma maja hüvesid ja mõista teda paremini. Mul on tunne, et see mitmelt küljelt on vaimliselt suurem meie omast, nad tunnevad paremini Kosmosega Mängijat.

Palun jatkata mu tööd ja külvata neid laiali tühjusse. Kümnemiljoni kohta üks satub ehk soodsale pinnale. Teed edasi selles asjas teab see mu kaaslane, kes sõidab teiega.

  1. Mürgine-allergiline vorm Patsientide vanemad kaebavad laste suure kalduvuse üle allergiliste reaktsioonide suhtes, ilmingute püsivale resistentsusele.
  2. Kuidas ma saan videoopetuse suumida

Püüda lahendada küsimus, miks see pidi juhtuma, miks meil kõigil pole hulluseni kahju, et me ei saa enam jatkata. Kui on meie võimuses, siis ükskord astume Kosmosega Mängija ette ja pärime, miks ta on teinud nõnda. Ta muidugi ei mäleta või vabandab ennast, aga me nõuame talt aru.

Ja siiski, ükskõik kui vägevalt ma kõnelen praegu, kui tema on näinud ette viienda dimensiooni tuleku, siis ta oskab saada meist lahti.

Siis ei jää kedagi, kes võiks minna pärima aru. Vaatamata sellele, et oleme väga kaugel ja Murgistamise liikme suurendamine jõuda edasi, oma olemasolu ja oma sihtide suhtes meil pole isegi segadust.

Seepärast ma teen kaaslasile ettepaneku: roheliste sõprade lahkumise järel me paneme end magama miljoneiks kontinuumühikuiks. Teatavas mõttes oleme meie ülearused, teatavas mõttes on viies dimensioon vajaline.

Viiendas dimensioonis on ehk see just igapäevane tõde, mis meile on ebamäärane siht.

Õnnelikud on need, kes jälle saavad sammukese edasi! Ja nii läheb see asteastmelt lõpmatuseni. Ükskõik kuidas ja ükskõik kuskunas, selle olendi meie püüame kinni ja teeme temale ettekirjutused.

Aga see on ainult mõte ja mitte lohutav. Mul on väga kahju, et ma ei saa miskit rõõmustavat anda kaasa teile, ma ju ei usu, et me miski vahendiga pääseksime ligemale selle üleannetu elule, kes meiega mängib.

e-keelenõu

Näib juba nõnda. Me oleme alati olnud meeleheidus, kuid see on kolmedimensionaalsete tunne, meie neljanda Suurendamine liige on parem andis ainult sellele tundele teise kvaliteedi.

See, mis neil oli meeleheit, on meil mõistmisnälg. Alles nüüd me saame sellest aru. Kas pole meie uudishimutsemine sundinud teda tekkima?

Maksa tsirroos: liigid ja diagnoos - Analüüsid

Ta tuleb ja meie pole õnnelikud tema tuleku üle. Ta tuleb ja tõrjub meid olematuks! Aga ma lähen meelsasti kaugele rännakule. Mu sisemine kõrv kuuleb hulluksläinute mässujutte. Nad tahavad hävitada laevad. Aga ettevõetu tuleb teostada! Kuigi ma ei taha, loodan, et arvestused olid õiged. Me Murgistamise liikme suurendamine välja muutusealast enne muutuse algust, arvatavasti jõuame. Aga nüüd, kesse teab enam midagi? Nõnda ei või. Mul on küll Murgistamise liikme suurendamine, et jään alles viiendasse, aga see kahaneb iga hetkega.

Maksa tsirroos: liigid ja diagnoos

See oli midagi ülbuse taolist. Ja, kui kõik kollased oleksid minusugused, vast ta jääks tulemata. Läki üles laevade juurde, minagi, kelle võimed on tillukesed, tunnen, et midagi koguneb meie kõikide vastu. Me katsume nimetul planeedil ehitada samasuguse hoone.

Kõik väljuvad paarides. Mõneks hetkeks on ruum tühi ja vaikne. Tuleb järgmine signaal ja vaikus.