Tosi liikme suuruste kohta, Börsifirmade juhtide tasude TOP

Selliste nõrkade kohtadega tuleb eelkõige tegeleda makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete kaudu, mida saab kohandada ka iga riigi konkreetsele olukorrale. Erilisi kohustusi liikmeks olemine omanikule kaasa ei too. Eesti ajaloolist kogemust arvestades on üksikisikud ühistegevuse suhtes umbusklikud, seetõttu on ühist puidumüügiorganisatsiooni olnud lihtsam luua eksisteerivate ühistute alusel. Miks peaks näiteks 50 saadikut miljoni elaniku kohta olema nii fundamentaalselt parem kui 70?

Ekspress Grupi juhtide tasude täpse suuruse kohta ei saa infot ettevõte aruannetest ega ka ühestki gruppi kuuluvast meediaväljaandest. Juhi palga väljaarvutamine on keeruline ja tulemus on tõenäoliselt kõigist meie arvutatutest reaalsusele kõige vähem lähedal.

Juhatuse liikmete arvu kohta ei ole Ekspress Grupi juhi Gunnar Kobini sõnul vastata.

Foto: Eiko Kink Börsifirmade juhtide tasudest ülevaate saamine on investorile tõsine pähkel, sest vastupidiselt kas või Soomes ja Rootsis levinud kombele, Eesti ettevõtted neid valdavalt ei avalikusta. Tõsi, tasu suurusjärk on võimalik välja arvutada majandusaasta aruandes esitatud info põhjal. Kuid siin on üks konks. Nimelt, mida rohkem on ettevõttes juhatuse liikmeid, seda keerulisem on palka ka arvutada.

Äripäev on varem kirjutanud, et Kobini tasu on üle 13 euro. Erilisi kohustusi liikmeks olemine omanikule kaasa ei too. Liikmemaksud pole reeglina suured, kuni 1 euro hektari eest või kuni 15 eurot omaniku kohta aastas. Mõnes ühistus võib olla kehtestatud sisseastumismaks, mõnes maksavad juriidilised isikud rohkem kui füüsilised isikud.

Meil näiteks on kuni 10 ha metsamaa omanikule aastamaks 3 eurot. Osa ühistute põhikirjas on määratud, et liige ei tohi oma tegevusega ühistu mainet kahjustada. Metsaühistute liikmeskond on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud.

Tosi liikme suuruste kohta

Tänapäeval, kus näiteks parema töö leidmiseks tuleb elukohta vahetada, vaadatakse kodu juba rohkem nagu investeeringut.

Vajaduse tekkimisel müüakse olemasolev eluase ja soetatakse sobiliku suurusega valmismaja või ehitatakse sootuks uus maja. Kui aga maja asukoht ja krunt meeldib, tasub maja rajada nii, et see sobiks kasvavatele ja muutuvatele vajadustele pika aja jooksul.

FOTO: Shutterstock Kui oled mõelnud elus uue lehekülje pööramise peale, siis on sul nüüd selleks suurepärane võimalus. Uue elu alustamine võõral maal võib paljudel hirmu naha vahele ajada. Kolida elama kodust tuhandete kilomeetrite kaugusele ja selle eest veel raha saada, kõlab liiga hästi, et tõsi olla.

Edasises majanduskoostöös peakski tuginema sellele struktuurile. Seetõttu soovitan ühistulist puidumüüki arendades rakendada järgmist mudelit. Korraldada kasvava metsa raieõiguse müüki kohaliku metsaühistu kaudu enampakkumise korras.

Teenus sobib lageraielankide müügiks.

Tosi liikme suuruste kohta

Korraldada metsamaterjali müük, kasutades keskühistu Eramets lepinguid. Töö metsaomanikuga peab tegema kohalik metsaühistu, kuid müüakse tsentraalsete hinnalepete järgi.

Tosi liikme suuruste kohta

Hõlmates eri metsaomanike puidukogused ühte müügilepingusse, tekib mahuefekt, mis annab ka väikemetsaomanikule parema hinnataseme. Kuidas edasi? Selline puidukäive annaks võimaluse rakendada ühistus täistööajaga vähemalt üks isik puidu müügi alal. Kui igas maakonnas suudaks ühistu korraldada puidu müüki sellises mahus, oleks üle-eestiline aastamaht üle tihumeetri puitu. Sellise müügimahu korral arvestaksid lõppostjad ühistusüsteemi kui olulist tarneallikat ning oleksid valmis pakkuma häid turustamistingimusi kõrgeim hind, krediteerimine jne.

Nii suureneks omakorda ühistute turujõud, mis annaks võimaluse taotleda veelgi paremaid tingimusi ja lõpuks pakkuda metsaomanikele paremat müügihinda.

Metsaühistu liikmeks olek tasub kuhjaga ära

Seetõttu on jätkuvalt vaja leebet rahapoliitikat. Samal ajal tuleb hoolikalt jälgida kõrvalnähte, et need positiivset mõju üle ei kaaluks. Saksamaa majandusekspertide nõukogu majandusväljavaated olid Tol ajal prognoosis Saksamaa majandusekspertide nõukogu lähitulevikuks tarbijahindade märkimisväärset tõusu.

Euroala Euroala majanduskasvu dünaamika märkimisväärse aeglustumise tõttu ei ole see hindade kasvutempo kiirenemine aset leidnud.

Mobiili Peamenüü

Saksamaa majandusekspertide nõukogu tunnistas seda ka ise oma viimases aruandes, mis avaldati Rahapoliitiline pööre ei oleks seega praeguses etapis asjakohane.

Saksamaa majandusekspertide nõukogu esitatud rahapoliitika eeskirju nagu traditsiooniline Taylori reegel tuleks käsitada pigem positiivse kui normatiivse kontseptsioonina. Nende eeskirjade hindamine põhineb eelkõige stabiilsel alusstruktuuril. Kui aluseks olevas aegreas esineb struktuurne katkestus, ei saa nende eeskirjade põhjal otsustada, kas hetkel kehtiv poliitiline hoiak on asjakohane.

Saksamaa nõukogu on rõhutanud rahapoliitika võimalikke kõrvalmõjusid, mida on arutatud ka Euroopa Keskpanga nõukogus, sest need võivad mõjutada rahapoliitika ülekandemehhanismi.

Tosi liikme suuruste kohta

Üheks näiteks on võimalikud kõrvalmõjud finantsstabiilsusele. Pikaajaline madalate intressimäärade periood mõjutab kinnisvarahindu ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on esitanud mitmele liikmesriigile hoiatusi ja soovitusi seoses võimalike liialdustega elamukinnisvaraturul. Selliste nõrkade kohtadega tuleb eelkõige tegeleda makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete kaudu, mida saab kohandada ka iga riigi konkreetsele olukorrale.

  • Märts — november Finantsmajanduse professor W3õigus- juhtimis- ja majandusteaduskond, Johannes Gutenbergi ülikool Mainzis Aprill — veebruar Finantsmajanduse professor W2õigus- juhtimis- ja majandusteaduskond, Johannes Gutenbergi ülikool Mainzis Mai — august Bonnis asuva Max Plancki ühishüvede alaste uuringute instituudi vanemteadur järeldoktorantuur September — märts Järeldoktorantuuri külalisteadur, Harvardi ülikooli majandusteaduskond, Cambridge, USA Veebruar — aprill Majandusteaduste dotsent, Mannheimi ülikooli majandusteaduskond Veebruar Väitekirja dr.
  • RAPORT mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta
  • Pildid: need viis kohta maksavad sulle sinna kolimise eest peale - Kodustiil
  • Kuidas arvutada maja suurust?
  • Metsaühistu liikmeks olek tasub kuhjaga ära - Erametsakeskus
  • Metsaühistu liikmeks olek tasub kuhjaga ära
  • Kuidas arvutada maja suurust? Kui palju on mõistlikult paras? - Moodne Kodu

Lisaks kajastab väärtuse ülehindamine eriti suurlinnapiirkondades ka rännet suurtesse linnadesse ja eluasemete alapakkumist. Seega on vaja palju ulatuslikumaid poliitikameetmeid, sealhulgas makrotasandi usaldatavus- ja eluasemepoliitika meetmeid. Mida arvate EKP nõukogu Paraku ei ole see põhjendus aga pädev. Nad juhtisid tähelepanu sellele, et teistes Baltimaades ning Skandinaaviamaades on umbes 30 kuni 50 parlamendisaadikut ühe miljoni elaniku kohta, Eestis aga üle Järelikult on Eestis neid liiga palju.

Tosi liikme suuruste kohta

Kas tõesti? See argument põhineb eeldusel, et seos elanikkonna suuruse ja parlamendiliikmete arvu vahel on või peaks olema lineaarne. Olenemata riigi rahvaarvust, peaks olema üks optimaalne parlamendiliikmete arv inimese kohta.

See ei ole aga tõsi, kui vaatame, mis maailmas toimub, ning sellele oleks väga keeruline kui mitte võimatu leida loogiliselt veenvat seletust. Kõik Eesti naaberriigid on suuremad kui Eesti ning see on paratamatu, et suuremas riigis on vähem parlamendisaadikuid ühe elaniku kohta.

Miks peaks näiteks 50 saadikut miljoni elaniku kohta olema nii fundamentaalselt parem kui 70?