Kuidas liikme oigesti kaasata.

Inimesi motiveerib tahe teha oma tööd hästi. Meeskonna liikmetele on aga omane see, et nii enda kui kolleegide vigadest ei soovita teatada ja proovitakse hakkama saada ilma kõrvalise abita. Oma vigade tunnistamine on sageli raske, kuid ainult nii saab projektijuht kaasa aidata edasiviiva veakultuuri tekkimisele. Kuidas teada, kas teie töötajad on kaasatud? Töid teha on alati soodsam üks kord ja korralikult kui mitu korda ja ikka uuesti ja uuesti!

Meeste suurendamise viisid

Avaldame siinkohal ürituse raames tõstatatud küsimused ning meie advokaatide vastused. Rohkem infot toimunud veebiseminari kohta, seejuures videosalvestuse ja slaidid leiate siit.

Kuidas käituda siis, kui projektimeeskonna liige tegi vea? Olen projektidega ja projektijuhtide koolitamisega kokku puutunud tänaseks 25 aastat. Selle aja jooksul ei ole ma näinud ühtegi projekti, kus ei oleks tehtud mõnda viga.

Eelmiste veebiseminaride kohta leiate infot siit. COVID ja saneerimine ning pankrot, küsimustele vastas advokaat Mari Karja Milliseks hindate JUM-i kriisieelnõu mõju ettevõtluskeskkonnale, millega peatub võlgniku kohustus ja võlausaldaja õigus esitada pankrotiavaldus?

Hindan mõju väga kahjulikuks, sest minu hinnangul avab see ukse kriisivarjus õiguskorra kuritarvitamiseks. Kui pankrotiavalduse esitamise kohustus kõikide ettevõtete jaoks ühetaoliselt ära kaotada, siis antakse pankrotiavalduse esitamise kohustusest vabastus ka neile ettevõtetele, kes pole seda võib olla ära teeninud.

Peenise video suurusega

Pankrotiavalduse esitamise kohustuste ja võlausaldajate poolelt õiguse külmutamine on põhjendatud nende ettevõtete puhul, kelle makseraskused on seotud COVIDga. Kohtuid tuleks nii palju usaldada, et nad on võimelised hindama, kas makseraskused on seotud COVID tagajärgedega ja kas peaks pankrotiavalduse esitamise vabastus kehtima või pole makseraskused kuidagi seotud COVID tagajärgedega ning ettevõte peakski pankrotti minema.

COVID-19 webinar 09.04.2020 küsimused & vastused

Ka täna peavad kohtud hindama maksejõuetuse põhjuseid ja kindlaks tegema, kas maksejõuetus tekkis loomuliku äririski realiseerudes või hoopis juhatuse liikme võimaliku kuritarvituse hoolsuskohustuse rikkumise või kuriteo toimepaneku tõttu. Kui külmutada pankrotiavalduse esitamise kohustus eriolukorra ajaks ja ka kaheks kuuks pärast eriolukorra lõppu kõikide ettevõtetele ühetaoliselt ning seejuures ilma õiguskaitsevahendite tähtaegasid või majanduskuritegude aegumise tähtaegasid pikendamata, siis on võimalik pahatahtlikel võlgnikel praegu võlgnevusi veel rohkem suurendada, võib olla ka vara välja kantida ettevõttest ja kui asi jõuab eriolukorra möödudes pankrotimenetluseni, siis võivad õiguskaitsevahendid olla end tähtaegade möödumise tõttu ammendanud.

Samuti tuleb sellise ulatusliku piirangu Kuidas liikme oigesti kaasata arvestada, et kohtuid tabab piirangu lõppedes pankrotimenetluste laviin ja see tekitab omakorda juurde uusi probleeme seoses kohtute töökoormusega ning võimetusega pankrotiasju sellises koguses menetleda.

See omakorda riivab ühiskonna õiglustunnet, kui pankrotimenetluse õiguskaitsevahendid on tähtaegade möödumise tõttu ammendanud või raskendab mööda läinud pikk ajaline periood pankrotimenetluse asjaolude uurimist või kui lihtsalt kohtud on ülekoormatud ning puudub võimekus sellises hulgas pankrotiasju menetleda.

Samas tuleb arvestada, et pankrotiavalduse esitamise keeld ei takista võlausaldaja õiguste kaitsmist hagi-ja täitemenetluse kaudu. Lihtsalt kui tegemist on professionaalidega, siis on võimalik asjad korraldada nii, et hagi-ja täitemenetluse käigus polegi vara, mille Kuidas liikme oigesti kaasata nõudeid realiseerida ning puudub juurdepääs pankrotimenetlusele, mis võimaldaks Kuidas liikme oigesti kaasata asjaolusid uurida.

Ka majanduskuritegude uurimisel on oluline roll pankrotihalduril ja kui menetlused külmutatakse, siis mõjutab see kaudselt kindlasti Kuidas liikme oigesti kaasata pankrotimenetlustega seotud kuritegude uurimist.

teie peenise kui toesti suurenete

Mida tähendab ettevõtte saneerimine? Ettevõtte saneerimine on abinõude kompleksi rakendamine ettevõtte Kuidas liikme oigesti kaasata raskuste ületamiseks, tema likviidsuse taastamiseks, kasumlikkuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks.

Teisisõnu mehhanism kokkulepete saavutamiseks võlausaldajatega saneerimisnõustaja abil ja kohtuliku järelevalve all ning võimalusega kasutada seejuures võimalusi, mida saneerimismenetluse välisel ettevõttel poleks. Viimase all on mõeldud automaatset täitemenetluste peatumist ja ettevõtte vastu suunatud pankrotiavalduse menetlemise peatumist ning võimalust ümber kujundada maksunõudeid.

Kuidas suurendada liiget mitte pikk ja paksem

Juhul Kuidas liikme oigesti kaasata saneerimismenetlus on algatatud ja siis on leitud uus investor, siis on võimalik investor kaasata nii saneerimismenetlusse või siis lõpetada saneerimismenetlus ning kaasata investor pärast saneerimismenetluse lõpetamist. COVID ja kapitali kaasamine küsimustele vastas nõunik Lauri Liivat Kapitali kaasamine hetkel — kuhu fookus seada kas era või avalik raha?

Mis on liikme suurus rahulik seisukorras

See on keeruline küsimus, et sellele üldiselt vastata. Oleneb konkreetsest situatsioonist, Kuidas liikme oigesti kaasata on võimalused ja mis tingimustel on võimalik kapitali saada.

COVID ja tööõigus, küsimustele vastas partner Karin Madisson Kuidas käituda õigesti, kui palga vähendamisest teavitatakse üks päev ette ning töötaja saab kurjaks ja ähvardab töövaidluskomisjoniga? Töötajal on põhjust olla kuri kui te ei maksa talle seaduses kehtestatud 14 päevase etteteatamistähtaja jooksul keskmist tasu. Töötasu nõude saab töötaja esitada 3 aasta jooksul.

Kuidas planeerida tööjõukulude drastilist vähendamist? Kuidas on mõistlik kommunikeerida seda ettevõtte sees, kuna tegemist esialgu ajutise muutusega. Kas on konkreetsed soovitused formaalsuse poole pealt mida kindlasti peaks järgima?

Töötajate osas on kindlasti ülioluline avatud ja õigeaegne kommunikatsioon. Siin on pigem reegliks, et rohkem on parem. Tihti lahkuvad just head töötajad Kuidas liikme oigesti kaasata, kus on ebaselgust palju ja alles jäävad need, kes ei ole antud ettevõtte talendid. Soovitus oleks teavitada, et tõenäoliselt kestab see töötasu vähendamine ja töökoormuse langus vähemalt 3 kuud aga teavituse võite teha näiteks 1 kuu kaupa oluline, et järgitakse 14 p etteteatamisaega.

Kui on varem tööd anda, siis saab tööandja alati ühepoolselt töötaja uuesti tööle kutsuda ja kui ka peale 3 kuud ei ole tööd anda, siis tuleks hakata mõtlema koondamiste peale.

Juht kui treener. Inimesi motiveerib tahe teha oma tööd hästi. Nad tahavad ise oma ülesannete eest vastutada, ning kui nad on sisuliselt motiveeritud — mitte piitsa ja präänikuga, vaid ­õigusega võtta osa, võtta vastutus ja rakendada kõiki oma kaasasündinud oskusi —, siis on ka tulemused head. Enamik inimesi suudab probleemide lahendamisele loovalt läheneda, kui ainult lasta neil seda teha.

Töötukassa töötasu hüvitis räägib TLS paragrahv 35 kasutamisest, kui töötajatele ei ole anda tööd kokkulepitud ulatuses. TLS § 35 ei tähenda, et töötaja töötasu oleks vähendatud ja seda ei saa teha antud § alusel. Töötasu vähendamist saab teha TLS § 37 alusel.

Millal on aeg mõelda kortermaja katuse renoveerimisele ja kuidas seda õigesti teha?

Tuleb palkasid vähendada päevapealt. Tuleb töötajatele seda kommunikeerida. Mis on kõige mõistlikum odavam viis tööandjal seda teha? Kas siis rakendub see, et töötajal on 7 päeva aega nõustuda ja kui ei ole palgalangetusena nõus, siis on 1 kuu keskmise töötasu hüvitamine ja kõik?

Või kas on veel odavam võimalus?

Organisatsioonile | Vabatahtlike värav

Kõige odavam võimalus võib olla kokkuleppel töötasu vähendamine aga siis ei ole võimalik taotleda Töötukassa hüvitist. Kui soovitakse siiski kasutada TLS § 37 ja taotleda ka töötukassa hüvitist, siis ahjuks ei ole võimalik 14 päevasest etteteatamistähtajast mööda minna ja selle aja eest peab tasuma keskmist töötasu.

Ma ei näe võimalust, et Töötukassa saaks antud juhul toetuse maksmisest keelduda aga see on üsna spetsiifiline küsimus ja võiks töötukassast üle üksida.

Oleme seda küsimust korduvalt tõstatanud.

Hetkel tundub, et ikkagi selle 3 kuu perioodi jooksul täidetakse lubadust ja vajadusel võetakse töötukassa reservidest raha juurde. Kas ja kuidas täiendaval likvideerimisel on võimalik vahetada kohtu poolt määratud likvideerijat? On võimalik vahetada. Tuleb esitada kohtule põhjendus ja kohus vahetab kui on mõjuvad põhjused.

Olen selle korra läbi teinud ja õnnestus. Kas välismaalastest omanikele juhatuse liikmetelekellel on eesti elamis- ja tööluba, võib juhatuse liikmetasu kriisi valguses mitte maksta nad ise on nõus või kehtib mingi seadus, et nad peavad Eestist igal juhul iga kuu tasu saama? Juhatuse liikme Omatehtud liikme laiendamise kreem saab ka ühepoolselt vähendada juhul kui ühingu majanduslik olukord halveneb oluliselt ÄS § 1 lg 1 ja juhatuse liikme tasu peab olema mõistlikus vastavuses juhatuse Kuidas liikme oigesti kaasata ülesannete ja ühingu majandusliku olukorraga ÄS § 1 lg 3.

Kokkuleppel on alati võimalik töötasu vähendada aga siin on oluline, et töötasu oleks ikkagi min. Seega oleks mõistlik midagi siiski maksta ja mitte viia tasu täitsa 0´i. Puhkusetasule palgameede ei laiene? Ei laiene.

Kuidas käituda siis, kui projektimeeskonna liige tegi vea?

Ma arvan, et peaks saama küll kui jutt käib käibe tõendamisest. Filiaalid ei ole eraldiseisvad juriidilised isikud. Kui saadame töötaja koju, kuna tööd pakkuda ei ole, siis millist palka peab maksma töötajale? Lühivastus on, et sõltub, kas saatsite koju TLS § 35 alusel või § 37 alusel. Kui § 35 siis peate maksma keskmist töötasu ja kui kohaldate § 37, siis vastavalt vähendatud töötasu aga mitte alla min.

Kui töötasu on vähendatud poolte kokkuleppel, kas siis töötasu hüvitist ei saa taotleda? Teine variant: kui teade on tehtud TLS § 37 alusel, kuid poolte kokkuleppel ei rakendata 14 päevast tähtaega, kas siis saab töötasu hüvitist?

Kui töötasu on vähendatud kokkuleppel, siis meede ei kohaldu.

COVID webinar küsimused & vastused - Sorainen

Aga siin tuleks üle vaadata, kas ikka oli kokkulepe või TLS § 35 töötaja ühepoolne teade. Kui rakendatud on TLS § 37, siis saab toetust taotleda alates 14 päevast- töötukassa jälgib, et see 14 päeva oleks teatest möödunud. Töötajal on nüüd õigus nõuda keskmist tasu selle 14 päeva jooksul ja seega peab tööandja arvutama töötasu vastavalt ning võtma arvesse, et osa sellest on siis tööhõive meede.

Töötukassa ei vähenda proportsionaalselt oma summat kui vähendamine ei ole toimunud terve kuu osas. Kui ettevõttel on 30 töötajat ja ei näe võimalust lähikuudel kõigile tööd pakkuda, hetkel on Töötukassa abipakett kasutusel, kuid see saab 1 kuu pärast läbi siis oleks mõistlik neist 10 koondada, kuid koondamisteks raha ei jätku.

1600 Pennsylvania Avenue / Colloquy 4: The Joe Miller Joke Book / Report on the We-Uns

Kas sel juhul on mõistlik algatada saneerimine või on tegemist juba pankroti ohuga? Ainuüksi töötajate pealt on raske nõu anda, kas ettevõte on jätkusuutlik või mitte.

Kuidas käituda siis, kui projektimeeskonna liige tegi vea? – Projektijuhtimine

Tuleb vaadata ka likviidseid varasid, kahjumlikke tegevusi, võlakoormust, nõudeid jne. Kui on jätkusuutlik, siis tasub kaaluda saneerimist aga kui ei ole, siis võiks pigem kohe pankroti peale mõelda ja mitte venitada, mis võib tuua kaasa ka juhatuse liikmete isikliku vastutuse. Millised peavad olema eeldused? See on hea küsimus! Kuigi makro olukord on muidugi erinev, siis peaks kapitali kaasamine olema igati reaalne. Ettevõtted peaksid alustama oma investoritega suhtlemisest ja küsima, kas nad on valmis praeguses olukorras raha sisse panema.

Seejärel võiks läbi käia ka võimalikud muud investorid. Pigem vaatavad investorid praegu kohalikku turgu rohkem kui varem ja Eesti investorid pole kuhugi ära kadunud ning ootavad endiselt investeerimispakkumisi. Kui asjad spiraalina allamäge edasi lähevad, siis peame ka meie nagu teised startupid vaatama, mis mehhanismid ellujäämiseks või hakkamasaamiseks saadaval on.

Igaks juhuks viin end kurssi, sest kriis saab olema erakordne.

Lae alla liige suum

Nõus, et startupid võiksid kursis olla kõigi riigiabi meetmetega. Praegu kahjuks eraldi meetmeid startup sektorile suunatud ei ole, kuid meie teada käivad vastavad arutelud riigi ja sektori esindajate vahel.