Suurenenud liikme tulevikus,

Usun, et lähiaja üheks olulisemaks aruteluteemaks kujuneb järgmise aasta riigieelarve eelnõu, millele valitsus hiljuti oma õnnistuse andis. Nüüd aga on kosta noote, et võit on see, kui palk ei lange. Tartu Ülikooli kuratoorium Kuratoorium on ülikooli ja ühiskonda siduv otsustuskogu, mis nimetatakse ametisse neljaks aastaks. Vastutus pikaajalise hoolduse eest jaguneb Eestis riigi, kohalike omavalitsuste ja abivajajate lähedaste vahel. Kui seni avanes riigieelarveline toetus vähemalt ühe protsendi häältest kogunud erakonnale, siis nüüd on selleks vajalik häälte kogus vähemalt kaks protsenti, selgitas Maruste ja nimetas aastaseid toetussummasid eurodes. Kindlasti aitab see kohaliku elu korraldamist selgemaks ja paremaks muuta.

Marju Himma-Kadakasreporter Tulevikus võib hakata rahvusülikoolile rektorit valima liikmeline kuratoorium. Suurimad muudatused, mida ülikool Tartu Ülikooli seadusesse teha soovib, puudutavad ülikooli juhtimist ja struktuuri, täpsemalt kuratooriumi rolli suurendamist ja TÜ nõukogu rolli nõrgenemist. Praegu kehtiva TÜ seaduse kohaselt on ülikooli kõrgeim otsustusorgan Tartu Ülikooli nõukogu, töös oleva eelnõu kohaselt kujuneks selleks kuratoorium.

Põhiseaduskomisjoni esimees, Reformierakondlane Rait Maruste ütles, et sanktsioone avaliku raha väärkasutuse korral eelnõusse kirjutatud ei ole. Tegelikult peaks siin toimima selline hea poliitilise käitumise tava ja avalikkuse ja meedia järelevalve. Märgatavalt suureneb riigikogu valimistel osalenud, ent valimiskünnisest allapoole jäänud erakondade rahastamine.

Suurenenud liikme tulevikus Suurenda videoliige arstile

Täna kehtiv KOKS võeti vastu rohkem kui 25 aastat tagasi, seaduse muutmisega soovitakse regulatsioone ajakohastada ning vaadatakse üle kogu kohaliku omavalitsuse toimimine. Eksperdikomisjoni arutelude protokollid ja tellitud analüüsid on kättesaadavad KOKS muutmise alalehel.

VTK tekstiga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Suurenenud liikme tulevikus kes suurendas liikme videot

Seaduseelnõu jõustumisel kaoks ära võimalus valida rektorit mündiviskamisega. Kuratooriumi ülesandeks saab tulevikus iga viie aasta tagant hakata valima ka rektorit.

Seotud asutustelt saadud tagasiside toetab omavalitsuste enesekorraldusõiguse suurendamist. Kindlasti aitab see kohaliku elu korraldamist selgemaks ja paremaks muuta. Üha enam tuleb arvestada piirkondlike eripäradega, suurenenud on inimeste mobiilsus, füüsilise ruumi kõrvale on kujunenud virtuaalne. Aabi sõnul sai asutuste tagasisides kõige suuremat vastukaja omavalitsuste ja riigi ülesannete eristamine, mille osas olid arvamused kohati erinevad. Asjaomastelt asutustelt laekus kooskõlastusringilt kokku 94 erinevat ettepanekut, enim siseministeeriumilt ning Eesti Linnade ja Valdade Liidult.

Seaduseelnõu tööversiooni kohaselt valib kuratoorium rektori TÜ nõukogu esitatud kandidaatide seast. Sellisteks juhtudeks on ööpäeva ringi avatud perearsti nõuandetelefon kuhu saab helistada numbril Ta lisas, et kiirabi peaks kutsuma inimene, kellel esinevad samaaegselt kõrge palavik üle 38,5 kraadi ning tugevad hingamisraskused või õhupuudus. Kohalike omavalitsuste sissetulekud peaksid riigi sissetulekute kasvades samuti suurenema, vahe on aga paraku aastatega suurenenud omavalitsuste kahjuks.

Suurenenud liikme tulevikus kes suurendas liiget toesti

Nüüd aga on kosta noote, et võit on see, kui õpetajate palk ei lange. Maanteeameti teehoiu rahastamise graafikust on näha, et kui Hiljuti selgus ka, et pärast Reformierakonna viimast valitsust pole ka neljarajaliste teede projekteerimisele rohkem raha tulemas. Selge on see, et nendele teemadele tuleb tähelepanu juhtida ja leida toetajaid.

Binomial Theorem (part 1)