Foto parast liiget,

Parlamentaarsetel kuulamistel saab komisjon ülevaate vastuvõetud otsuste toimimisest, näiteks noorte valmisolekust siseneda tööturule või mõne õppeasutuse käekäigust. Selleks oleme kõigi volitatud töötlejatega sõlminud nõuetekohased andmetöötluslepingud ning jääme vastutavaks teie isikuandmete kaitse tagamise eest.

Kultuurikomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis tegeleb haridust, teadust, noorsootööd, keelt, meediat, muinsuskaitset, sporti, loovisikuid, etendusasutusi, muuseume ja raamatukogusid käsitleva seadusloomega.

Foto parast liiget

Selleks valmistab ta ette seaduste ja otsuste arutelusid Riigikogus. Komisjon kontrollib oma töövaldkonnas ka valitsuse tegevust.

Foto parast liiget

Töö eelnõudega Kultuurikomisjoni istungitel osalevad huvirühmade esindajad ja oma ala asjatundjad Foto parast liiget ministeeriumide töötajateni. Koostöös nendega valmistatakse ette haridus- ja kultuurialaseid eelnõusid, mis saadetakse arutamiseks Riigikogu istungisaali.

Foto parast liiget

Parlamentaarsetel kuulamistel saab komisjon ülevaate vastuvõetud otsuste toimimisest, näiteks noorte valmisolekust siseneda tööturule või mõne õppeasutuse käekäigust. Muud ülesanded Kultuurikomisjon annab oma töövaldkonna piires arvamuse Eesti seisukohtade suhtes Euroopa Liidu asjades. Arutatakse, millised Euroopa Liidu haridus- teadus- või noorsoovaldkonna algatused on Eestile sobilikud ning milliste kohta on vaja esitada oma seisukohad ja muudatusettepanekud.

Foto parast liiget

Peale eelnõude valmistab komisjon oma valdkonna tähtsaimatel teemadel ette arutelusid Riigikogus. Nii toimus näiteks Komisjoni viimaste aastate tegevusest võib veel esile tõsta kultuuriruumi mitmekesise arengu ja kultuuris osalemise soodustamiseks vastu võetud kultuuripoliitika põhialuseid.

Foto parast liiget

Laiemat kõlapinda on leidnud ka põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning selle muudatused, samuti kõrghariduse rahastamise muudatused.