Teadlased tuvastasid peenise.

Mehed, kellel on enam kui 1 ilma kaitsevahendita seksuaalpartner kord aastas. Enamasti selged kusiti põletiku tunnused, harva ka minimaalsed haigusnähud. Uue püsisuhte alguses, enne kui loobutakse preservatiivi kasutamisest soovitavalt mõlemad partnerid. Äge haigusvorm harvaesinev. Esinemissagedus — suhteliselt harvaesinev Vajalikud uuringud: Sperma analüüs põletikule — esmane uuring noorematel meestel.

DOI: Ebatavaliste peeniselaadsete kehajätkete tekke tuvastasid jaapani teadlased neli aastat tagasi ühes Brasiilia koopas.

Teadlased tuvastasid peenise

Tollal veel tundmatule putukaliigile pandi nimeks ladinakeelseks Neotrogla. Samalaadset sootunnuste muutumist oli varasemast teada vaid samasse perekonda kuuluvatel Afrotrogla putukatel. Kuivõrd need ebatavalised loomad on üksteisega küllaltki sarnased tekkiski küsimus, et kas peenise arenemine võis toimuda enne või pärast nende evolutsioonilist lahknemist.

Teadlased tuvastasid peenise

Teine variant tähendaks mõistagi, et peeniste areng pidi toimuma Teadlased tuvastasid peenise protsessidena. Neotrogla, Afrotrogla ja kolmanda, moondeta suguelunditega sugulasliigi Sensibilia võrdluse põhjal jõudsid nad järeldusele, et emasloomade peeniste areng pidi toimuma eraldiseisvalt.

Teadlased tuvastasid peenise

Peenise funktsiooniga kehajätke naisisendil. Sellise probleemiga võitlemiseks on emastel välja arenenud spetsiaalsete haaratsitega kehajätked, millega paariline «kinni püüda» ja teda paaritumiseks vajalikud kaks-kolm päeva kinni hoida.

Samas tunnistavad ajakirjas Biology Letters ilmunud uuringu autorid, et veidra kohastumuse taga võib olla ka kisklusohu mõju.

Teadlased tuvastasid peenise