Juhatus, kuidas klopsata liikmeks

Tavaolukorras võetakse kululiigid ja saldod järgmisse perioodi eelmisest perioodist. Korteriühistuseadus lubab näiteks viivist hakata arvestama alles maksmise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast. Laekumisi võib importida mitu korda kuus.

Õpetuse ja Lepingute sissejuhatus; Joseph Smith — ajalugu —26 Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi juhtmõtet või Noorte Naiste juhtmõtet.

  • KKK - Korto abi
  • Töötuna arveloleku lõpetamine | Töötukassa

Seejärel kuidas klopsata liikmeks arutelu järgnevalt toodud teemadel ja planeerige, kuidas tegutseda arutelu kohaselt võite otsustada, mis teemasid arutada oma juhatuse koosolekul.

Meie kvoorum või klass. Kes vajab meie abi ja palveid?

Veebiseminar on salvestatud 1. Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse.

Mida me saame teha, et neid aidata? Keda peaksime kutsuma eelseisvale üritusele? Meie ülesanded ja kohustused. Milliseid ülesandeid oleme täitnud?

Zoom Liikmete kasutamine

Milliseid ülesandeid peame määrama? Kuidas oleme kutsunud teisi tulema Kristuse juurde ja kuidas võime teisi nüüd kutsuda? Meie elu. Millised hiljutised kogemused on tugevdanud meie tunnistust?

Suurendage sex munn video

Kuidas klopsata liikmeks meie elus toimub ja kuidas võime üksteist toetada? Kui sobilik, tehke Juhatus lõpus järgmist: Tunnistage õpetatud põhimõtetest. Tuletage kvoorumi või klassi liikmetele meelde koosoleku ajal tehtud plaane ja antud ülesandeid. Õpetage põhiõpetust Juhib täiskasvanud juht või noor; umbes 25—35 minutit Valmistage ennast vaimselt ette Kuigi sellest ajast, mil Joseph Smith pühas metsasalus põlvitas ja palvetas on möödunud üle aasta, mõjutab temale antud vastus sügavalt meie elu tänasel päeval.

Mõtisklege, millised õnnistused on tulnud teie ellu tänu sellele, et Isa ja Poeg ilmusid Josephile. Miks on oluline, et inimesed, keda õpetate, saaksid Pühalt Vaimult oma tunnistuse esimese nägemuse kohta? Kuidas aitate neil seda teha?

Reisitooted

Teile võib olla abiks vaadata üle Iga noor võib saada isikliku tunnistuse esimesest nägemusest. Õppige koos Kuna Joseph Smith sai esimese nägemuse oma nooruspõlves, võivad paljud, keda õpetate, mõista tema tõeotsinguid. Andke kvoorumi ja klassi liikmetele mõni minut aega, et jagada mõtteid ja muljeid kirjakohast Joseph Smith — ajalugu — Järgnevad tegevused võivad aidata neil tugevdada tunnistust sellest, et Jumal Isa ja Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile.

Milliseid evangeeliumitõdesid õpime Joseph Smithi kogemusest Juhatus metsasalus?

Töötuna arvele võtmine | Töötukassa

Juhatus või klassi liikmed võiksid lugeda Josephi ülestähendust kirjakohast Joseph Smith — ajalugu —20 ja jagada leitud tõdesid. Näiteks: Jumal kuulab ja vastab palvetele; Saatan ja tema vägi on tõelised, kuid Jumala vägi on vägevam; ilmutus ei ole lõppenud.

Mis suurus jouab peenise

Kuidas on need õpetused õnnistanud meie elu? Samuti võite paluda, et kvoorumi või klassi liikmed vaataksid üle Näiteks võivad nad lugeda president Russell M. Paluge neil jagada, mida nad leidsid, ja oma tundeid esimesest nägemusest.

Partneritele

Kõik Kiriku presidendid on tunnistanud Juhatus Joseph Smithi jumalikust missioonist. Enamik nendest käsiraamatustest sisaldab peatükki prohvet Joseph Smithi kohta.

Millised suurused tavalises liikmel

Mõni päev enne tundi võiksite paluda Juhatus kvoorumi või klassi liikmetel valida ühe neist presidentidest ja jagada tema sõnu, mida võiks kasutada, et õpetada kellelegi esimesest nägemusest. Võite kutsuda neid üles jagama Joseph Smithi kogemust kasutades prohveti enda sõnu kirjakohast Joseph Smith — ajalugu — Kas need, keda õpetate, on teadlikud, et esimesest nägemusest on mitu ülestähendust?

Igas ülestähenduses on ainulaadseid üksikasju, mis annavad täielikuma ülevaate pühas metsasalus toimunu kohta.

  • Veebiseminar - Kuidas eristada ja maksustada juhatuse liikme, osaniku ja töötaja tasusid? - Addenda

Chur chofJesusChrist. Samuti võivad nad lugeda tegelikke ülestähendusi, klõpsates artiklis toodud linkidele. Mida nad leidsid, mis tugevdab nende tunnistust esimesest nägemusest? Mispärast on hea, et esimesest nägemusest on mitu ülestähendust? Kuidas need tõed aitavad meil paremini mõista meie Taevast Isa ja Jeesust Kristust?

Õpetage põhiõpetust

Tegutsege usus Innustage kvoorumi või klassi liikmeid mõtisklema ja kirjutama üles, mida nad teevad, et tegutseda täna saadud õhutuste ajel. Kuidas seostub tänane tund nende isiklike eesmärkidega? Soovi korral võivad kvoorumi või Juhatus liikmed oma mõtteid jagada.

Tugimaterjalid Matteuse —17 ; Apostlite teod —60 ; 3.

Liikme suurused Ideaalsed

Seda tehes puudutas Vaim nende südant. Kuidas saate innustada neid, keda õpetate, tunnistust jagama?

Kuidas suurendada liikme luhikese aja jooksul