Normaalne liige

Millised on kultuuri abipaketi ja teiste riiklike kriisiabimeetmete head ja halvad küljed? Riigikogu liige võib täita samal ajal ka valla- või linnavolikogu liikme ülesandeid Valitsus lubas otsuse langetada

Kuidas mehed suurendavad peenise

Eriolukorra lõppemisega seoses on aga rohkem muutujaid ja osalisi. Seega on põhjust küsida Eesti muusikanõukogu juhatuse ja kriisinõukoja liikmelt Marko Lõhmuselt ning Live Music Estonia juhilt Henri Roosipõllult, milline on olnud poliitiliste kiirotsuste mõju muusikavaldkonnale, aga ka seda, kui selge on praegu raamistik, milles valmistutakse algavaks kontserdisuveks.

Pandeemia põhjustatud kriisiolukord on esile toonud kitsaskohti ja küllap on nüüd kohane mõelda, kuidas edaspidi hakkama saada. Millised on kultuuri abipaketi ja teiste riiklike kriisiabimeetmete head ja halvad Hind suurendamise Normaalne liige Eriolukorra kehtestamisel mobiliseerus meie kultuuriministeerium teiste Euroopa riikidega võrreldes palju kiiremini.

Olen Euroopa kultuuri­poliitika-võrgustiku Compendium ekspert ning kui Meie valitsuse abimeetmete pakett osutus edaspidi aga veelgi raharikkamaks, kui ministeerium algselt ette oli näinud. Selle eest tuleb ministrit ja ministeeriumi meeskonda tugevalt tunnustada.

Meil on muidugi õnneks juba valmis pandud kultuuripoliitilised tööriistad, mida saab kriisi puhul kohe kasutada: Euroopas endiselt suhteliselt ainulaadse rahastus- ja otsustusmudeliga kultuurkapital ning loovisikute ja loomeliitude seadus. Just viimane on kui sprinkler — mingi imelik asi laes ja igal aastal tuleb kulutada tema hooldusele —, aga kui puhkes tulekahju, hakkas ta kohe kustutama, hoidis ära vabakutseliste loovisikute massilise hättasattumise.

Kiiresti leiti loomeliitudega koostöös seaduse probleemsed kohad Normaalne liige võeti kiireloomulised parandused parlamendis vastu, valitsus aga pani vabakutseliste loometoetuste maksmiseks kõvasti raha juurde. Meetmest, mis puudutas veidi rohkem kui sadat loovisikut, oli äkki saanud paljudele tagavaralangevari, mis häda korral lahti tõmmata.

Riigikogu liige võib täita samal ajal ka valla- või linnavolikogu liikme ülesandeid | Riigikohus

Kultuurkapitali nõukogu reageeris kriisile mõnevõrra rahulikumalt ja koosolekule koguneti alles märtsi viimasel päeval. Ometi peab arvestama ka kultuurkapitali märtsikuu ajagraafikuga: see on sihtkapitalide ja eksperdigruppide koosolekukuu. Ilmselt suuresti sihtkapitalide liikmete hõivatuse tõttu toimusid kolme enim eriolukorra tõttu pihta saanud valdkonna, s. Seetõttu said nad ka juba reageerida ootamatutele muutustele keskkonnas — ja konservatiivselt edaspidiseks raha reserveerida.

Seega polnudki ehk see lõpptulemusele — eristipendiumi ja ravitoetuse taotlemise võimalus aprillis — kokkuvõttes halb, et oodati ära nende kolme valdkonna ekspertide ettepanekud, kuidas kultuurkapital kõige paremini valdkondi aidata saab. Kultuurkapital on säärastel puhkudel reageerimiseks nagunii kõige kiirem vahend. Mis puudutab kultuuriministeeriumi eraldi kriisiabi paketti, siis tuleb vähemasti muusika valdkonnas ministeeriumi taas tunnustada valdkonna Kuidas suurendada seksuaalset keha vorgus kaasamise eest tingimuste kokku­seadmisel.

Iseasi, kas ühe määrusega on just kõige mõistlikum ravida kõigi kultuurivaldkondade hädasid. Nii osutuski võimatuks kõiki ühe mütsiga lüüa ja rahvakultuuri Normaalne liige sai eraldi määruse laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide dirigentide ning juhendajate abistamiseks. Muusikavaldkonna osa kultuuri kriisiabist oli Normaalne liige suunatud korraldajatele ja kollektiividele tehtud ja põhjendatud kulude kompenseerimiseks ära jäänud ürituste-sõitude tõttu.

Seda, kas abi­pakett ka eesmärgi täitis, saame hinnata objektiivselt tegevuse lõpetanud korraldajate arv ja subjektiivselt korraldajate seas viiakse läbi uuring, mis saab siis, kui kontserttegevus on mingil moel taastunud ja toetus ka tegelikult taotlejateni jõudnud alles mõne kuu pärast, kui tulekahju on kustutatud ja selge, mida see kaasa on toonud.

Praegu võib öelda, et määrus sai muusikavaldkonna eripära seisukohalt nii hea kui võimalik: parajalt segane, sest sihtrühmi selle sees on oma spetsiifikaga arvukalt. Õnneks läks ministeerium taotlusvormi koostamisel kõige lihtsamat võimalikku Normaalne liige. Jah, Normaalne liige, mida järgida, on palju ja lisasid tuli taotlusele kuhjaga.

Aga tuletame meelde: jagati ikkagi riigi raha kahjude kompenseerimiseks, mitte korraldus- või ettevõtlustegevuse preemiaid või tegevustoetusi.

Loodetavasti on vähemasti selle kriisiabi määruse ees kõik võrdsed. Live Music Estonia juht Henri Roosipõld Taavi Muide Henri Roosipõld: Ma ei oska Normaalne liige kultuuri abipaketi häid ja halbu külgi hinnata, kuid on jäänud selgusetuks, kuhu peaksid liigituma sellised muusikavaldkonna jaoks olulised eraettevõtjaist tegijad, keda ei saa paigutada üheselt ei spordi ega ka muusika alla.

Näiteks Saku suurhall, sisehooajal põhimõtteliselt Eestis ainukene saal, kus saab üle paari tuhandele inimesele kontserte korraldada, on kultuuripoliitilises mõttes kriisi ajal eikellegimaa. Siin poleks väikese rahvaarvu tõttu võimalik sellist hoonet ja selle käigushoidmiseks vajalikku personali üleval hoida, kui see teenindaks vaid muusikaüritusi, aga mitmeotstarbelise saalina, mis on muusikaelus vajalik, ei liigitu too Normaalne liige mõttes kuhugi. Teistest riiklikest kriisiabimeetmetest on muidugi ka abi olnud.

Kultuuri­ministeeriumi mitte toetust saanute kriisiabimeetme puhul on nii neid asju, mis on läinud hästi, aga ka neid, mis võinuks minna paremini.

Toesti suurenenud liikme foto

Kõik hea saab tavaliselt koondada ühe punkti alla, halbade külgede kohta on rohkem öelda, probleemid vajavad kirjeldamist. Kultuuriministeerium on hea töö ära teinud välja selgitades, kelleni toetus peaks jõudma.

Muusikavaldkonna hindamisel pole lähtutud pelgalt sellest, et muusikutel pole võimalust leiba teenida. On aru saadud, et olukorra normaliseerudes on neile töö pakkumiseks vaja ka väljakujunenud oskustööjõudu ja korraldajaid, tugistruktuure, sh kontserdipaiku, jne.

Näiteks pole mõeldav, et sisehooaeg võiks toimida ilma üle-eestilise Normaalne liige võrgustikuta, samuti on valdkonnas kujunenud välja väike, aga tubli hulk professionaalseid mänedž­mente, agentuure jne. Nende kõikide hoidmine on oluline. Kuna kontserditulu on Eestis määrava tähtsusega, siis on nad kõik sattunud tugeva löögi alla. Kui need vähesed professionaalid hakkaksid muud tööd otsima — kindlasti on nad võimelised väärtust looma ka teistes tegevus­valdkondades —, siis kukuks kokku kogu Eesti muusikakorraldus, mis on rajatud suuresti eraettevõtjate tegevusele.

Kriisiabi üks nõrk külg on see, et meede hõlmab nii projekti- kui ka püsikulud. Kuna näiteks Taanis suunatakse tavaolukorras üsna korralikke toetusi kontserdipaikadele ja seetõttu oli kontserdipaikadel tõenäoliselt mingisugunegi likviidsus ka kriisi ajal püsikulude katmiseks Normaalne liige, sai nende esindus­organisatsioon Dansk Live langetada kohe kriisi ilmnemisel otsuse, et esialgne selgitustöö valitsuse suunal peab puudutama suurkontsertide ärajäämisega seotud probleeme.

Selle tulemusena otsustati Taanis kiiresti ja kindlalt anda riigiabi üle tuhande osalejaga ürituste projektikulude katteks — Euroopa Komisjon väljastas selleks riigiabi vähem kui 24 tunniga. Praeguse seisu juures paistab see ka Eestis olevat ainuvõimalik viis. Projektikuludega seotud probleemide ring on eriti akuutne üle tuhande osalejaga ürituste puhul. Kuna Live Music Estonia on üsna noor üksus, tegevust alustasime vaikselt möödunud aasta sügisel, siis tagant­järele tarkusega võin öelda, et tegelikult oleksime pidanud ka ise tagasiostu teemat kauem ja häälekamalt arutama.

Võtsime selle ette juba märtsikuu keskpaigas, aga andsime esimeste ametlike vastuste peale liiga kergekäeliselt alla. Ühtlasi tuli meil tegelda veel mitme olulise ja pakilise teemaga, näiteks pidime kiiresti kultuuripoliitika vaatevälja tooma kontserdipaigad. Kui oleksime varem teadnud, et kultuuriministeerium Normaalne liige fookuse püsikulude katmisele, oleksime osanud tagasiostu põhimõtete ühtlustamisse rohkem aega panustada.

See oleks aidanud suur­korraldajatel paljudest muredest vabaneda enne taotlusvooru avamist. Teiseks jääb selgusetuks, miks liikus muusikavaldkonda suunatud 4 miljonist eurost 2,2 neile, kes polnud toetust saanud, ning 1,8 miljonit seni toetust saanutele. Mil määral aitab näiteks kulusid katta juba varem saadud toetus juhul, kui näiteks projektikulud võisid projektide ärajäämise tõttu ka väheneda.

Lühidalt: tuleks analüüsida, kuivõrd põhjendatud on selline jaotus. Kolmandaks oleks pidanud neile korraldajatele ja tugistruktuuridele, kes Normaalne liige toetust ei saanud, kehtestama vähem piiranguid. Kõige muu hulgas ei kata näiteks rahaline piirang 15 eurot vahemikuks märts kuni detsember paljude oluliste tegijate Normaalne liige kulusid sugugi mõistlikul määral.

Rein Lang: ajakirjanike poliitikas osalemine on normaalne ja õiguspärane

Kolme aasta pikkune tegutsemisnõue võib olla asjakohane tavaolukorras kultuuriorganisatsiooni jätkusuutlikkuse hindamiseks, kuid mitte kriisiabimeetmete väljatöötamisel.

Välistavaid tegureid oli veel. Kultuuriministeerium on kõrvalejäänute kohta infot kogunud ning meiegi oleme andnud selleks oma panuse. Loodetavasti saab kuidagi ka neid siiski toetada.

Puhverdatud otsigutulemused

Millised on Eesti muusikanõukogu ja Music Estonia valdkondliku küsitluse lõplikud tulemused? Lõhmus: Poliitiliste otsuste kvaliteet sõltub suuresti sellest, kui hästi on teada valdkonna olukord. See vana tõde kehtib ka kriisi ajal. Nii tulidki eriolukorra esimesel päeval riigile appi nii Eesti muusikanõukogu kui ka Music Estonia: asuti oma tegevusspetsiifikast lähtuvalt välja selgitama eriolukorrast tulenevaid esmaseid kahjusid ja kahjusaajate ringi.

Muusikanõukogu üleskutse eesmärk oli kaardistada ära jäänud muusikaüritused ning hinnata loovisikute ja korraldajate võimalikke kahjusid.

Korraldajatelt ja muusikutelt laekus kirjet, olenemata žanrist, tegevus- Normaalne liige omandivormist.

Normaalne kontserdielu ei hüüa tulles — Sirp

Saadud andmete analüüsi alusel jäi Nende ürituste hulgas ei kajastu Normaalne liige ja riigi sihtasutuste kavandatud, kuid ära jäänud muusikaüritused. Enamasti oli korraldajal ärajäänud kontserdi kohta jäänud saamata üle euro 60 vastajat51 vastajat hindas saamata piletitulu väiksemaks kui eurot ja 48 juhul jäi saamata kuni Normaalne Normaalne liige.

Peale selle korraldas Eesti muusika- ja teatriakadeemia kultuurikorralduse eriala koostöös muusikanõukogu kriisi­nõukojaga uuringu, et saada ülevaade heliloojate, esitajate, interpreetide ja koorijuhtide hakkamasaamisest kriisis ning eriolukorra mõjudest pärast kriisi nende loomingulisele tegevusele, karjäärile ja majanduslikule olukorrale. Uuringu põhjalikule küsimustikule vastas maikuu alguseks muusikut ning uuringu aruanne valmib lähinädalatel.

Ülevaadet Normaalne liige lugeda ajakirja Muusika juulikuu numbris. Roosipõld: Music Estonia kiirküsitluse eesmärk oli kaardistada tegevusmustrid, et näha, millised on suurimad ohukohad, aidata selgitada Normaalne liige valdkonna keerulist struktuuri näiteks, et EMTAK-koodidele Pikkus voi liikme suurus ehitada ei saasaada kinnitust ka sellele, milliste organisatsioonide puhul tuleb rääkida pigem püsikuludest ning milliste puhul projektikuludest.

Sellisel küsitlusel üksi ei ole mõtet, sest teha selle põhjal üldistusi, kui palju toimus kontserte või esinemisi jne, oleks meelevaldne. Kontsertide mahu hindamiseks jagasid meiega infot piletimüügivõrgud Pileti­levi, Ticke­ter ja Fienta. Saime niisiis üsna hea ülevaate, kui palju oli eelmüüki teinud korraldajaid Kombineerisime kogutu ja saime nii anda oma sisendi kultuuriministeeriumi kriisiabipaketi väljatöötamiseks. Nüüd saame jooksvalt hoida kätt pulsil, millised mured vajavad veel lahendust.

Music Estonia tegi kogutud info põhjal kuut sihtgruppi silmas pidades ette­panekuid Normaalne Normaalne liige tõi Normaalne liige juures välja ka üldisemad andmed. Toon uuringute põhjal antud sisenditest ühe näite, millist infot andsime ja milline on praegu näiteks kontserdipaikade olukord. Sisend: kontserdipaikade puhul oli kergem eristada kululiike, mis olid kuuti sarnased.

Niisiis keskendusime püsikuludele, s. On hea ja oluline otsus, et kontserdipaigad jõudsid kultuuripoliitiliselt kaardile. Kultuuriministeeriumile laekunud taotluste põhjal võib pilt olla veidi teistsugune, sest sõltub sellest, kes said toetust küsida Normaalne liige kes mitte. Kui hästi on praegu arusaadavad suviste festivalide-kontsertide korraldamise tingimused?

Lõhmus: Eriolukorra kehtestumisel hoidis kultuuriministeerium võimaluste piires initsiatiivi ja reageeris kiirelt. Eriolukorra lõppemisega on aga seotud juba Normaalne liige rohkem muutujaid ja osalisi. Olgugi et esimesed eriolukorrast väljumise strateegia Zoomi-koosolekud ministeeriumis sh ministriga said teoks juba ligi kuu Normaalne liige, ei teatud ju siis ega teata praegugi, kuidas viirushaigus leevenduste tõttu käitub.

Ühel pool on korraldajate ja muusikute mõistetav kärsitus, teisel pool terviseameti ja sotsiaalministeeriumi ettevaatlikkus, taustal lähenemas planeeritud muusika­üritustest tiine suvi.

Paljud neist toimuksid avaliku ürituse loa alusel, mille annab välja kohalik omavalitsus ja mille tegevusse riik otseselt sekkuda ei saagi. Niisugused on vaid mõned tegurid, mis kultuuriministeeriumi kriisist väljumise otsuseid ja kommunikatsiooni praegusel ajal kammitsevad.

Kui autokontsertide-kinode lubamisega jäädi pigem kümmekond päeva hiljaks, siis publikuga kontsertide ja etenduste toimumise lubamine nii sees kui ka väljas on valitsuse otsusel palju varasemaks nihkunud, kui loodeti. Hea sõnum on kohe käivitanud töö proovisaalides: paljudel kollektiividel ja muusikutel on vaja teha enne kontserte või etendusi siiski nädalaid taastus proove.

Etapiviisiline lähenemine, kus olulisim Normaalne liige lubatud publiku maksimum, on küll arusaadav üldsusele, aga tegelikult on meie kontserdid ja etendused väga erinevad ning suviti ka esituskohtade poolest, nii et läheneda tuleks pigem kohti ja konkreetset kontserdi- või etendus­tegevust silmas pidades enese­analüüsi pidi.

See omakorda nõuab riskide maatriksanalüüsi oskust ja ka võimekust seda kontrollida — umbes nii, nagu iga hoonet haldav kultuuriasutus täidab kord aastas tuleohutuse aruande, mida kontrollib päästeamet.

Uus liige Suurenda kreemi

Siseürituste puhul peab paraku arvestama, et Normaalne liige kontserdi- ja teatrimajad või kultuurikeskused pole projekteeritud 4 m2 inimese kohta nõudele vastavate koridoride ja fuajeedega. Eriti kitsad on olud lava taga. Saalis saavad korraldajad publiku paigutamisega ehk isegi hakkama. Roosipõld: Piirangute lõdvendamine on tähtis, et artistidele mingiski mahus sissetulek tagada.

Kõigi leevenduste korral tuleb aga silmas pidada, et need ei lahenda paljude tegijate probleeme. Kui juba tavaolukorras ei ole Euroopas eriti rentaabel toetusteta kontserdipaika pidada, nagu on kirjas Euroopa muusikanõukogu liikmesorganisatsiooni Live DMA hiljutises uuringus,5 siis mahutavuse ja füüsilise tegevuse piirangud, lisatööjõukulu kõrgendatud sanitaartingimuste tagamiseks jms loob olukorra, kus kontserdi korraldamisega kaasneb rohkem kulutusi kui kontserdipaiga kinnihoidmisega.

Kas see tähendab lisaturvatöötajate palkamist? Seisukohtadega kontserdi puhul oleks ehk mõistlikum rääkida saali täitumusest või saabki korraldada kontserte vaid istuva publikuga?

Ühesõnaga, kui piirangud peavad olema, siis olgu need üheselt mõistetavad. Kui Foto Normaalne liige liikme keskmine suurus juhend korraldajatele avalikustatakse, siis saame anda esialgse hinnangu, mida see kontserdipaikadele ja -korraldajatele tähendab ning kas ja kui paljud peavad nende uute piirangutega mõttekaks oma tegevust taaskäivitada.

Etendustegevust Ugala teatris või kontserte Viljandi pärimusmuusika festivalil tuleks käsitleda erinevalt, sest viiruse edasikandumise risk erineb suuresti, ütleb Marko Lõhmus. Fotol Cätlin Mägi. Ako Lehemets Mida tähendab korraldajatele valitsuse otsus lubada pidada avalikke üritusi, sh kontserte ja festivale, juba 1. Kas selleks ollakse nii väikese etteteatamisajaga valmis? Lõhmus: Kui valitsus teatas Möödunud nädalavahetus oli paljudel korraldajatel töine ja meenutas purjeregati etapi starti: kõik püüavad stardipauguks ehk 1.