Kuidas teada saada liikme suurus ette

Kui üle mineva vara hulka kuulub ettevõte, siis võib vara omandav füüsiline isik muutuda ühinemise kaudu füüsilisest isikust ettevõtjaks. Mida tuleb teada korteriühistu üldkoosoleku kohta? Juhatuse liikme tagasikutsumine peab olema üldkoosoleku päevakorras, seda peab koosolekul põhjendama ja otsuse teeb üldkoosolek. Tegevusala kajastamine äriregistris ei anna automaatselt õigust sellega tegelemiseks, kui eriseadus esitab täiendavaid nõudeid näiteks ühistranspordiseadus nõuab ühistranspordi- või taksoveoluba jne. Esmalt tuleb vaadata rik. Mittetulundusühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab mittetulundusühingu põhikirja nõuetele.

Kuidas teada saada liikme suurus ette

Salatseva ja ebapädeva juhatuse võib tagasi kutsuda Signe Kalberg Unsplash Mida teha siis, kui korteriühistu juhatus on tekitanud pingeid korteriomanikega, kuna viimased on teadmatuses ühistu majandustegevusest ning maksete kujunemisest? Kas leppida olukorraga või kutsuda juhatus tagasi?

Ühistu on selle eest saanud ka trahve, aga me ei tea, kui palju ja kes selle eest vastutab. Puudub ligipääs alusdokumentidele Neid probleeme, mida ühistu liikmed juhatusele ette heidavad, on veelgi.

Näiteks on tulutult püütud teada saada, miks on prügiveo eest võetav summa kahekordistunud, kui suur oli ühistule esitatud prügi- ja üldelektri arve, kuidas arvutatakse ühistus üldelekter, kui selle mõõtmiseks ei ole vastavat mõõtjat, kuidas arvutatatakse ühistu veekadu, millise õigusliku otsuse alusel tasutakse veekadu remondifondist ja kogutakse remondifondi ja haldusteenust summas, nagu see hetkel on?

Kuidas teada saada liikme suurus ette

Küllap on neid korteriühistuid üle Eesti veelgi, kus juhatus hoiab kiivalt enda teada ühistu arvepidamise, ei taha või ei suuda üldkoosolekul anda selgelt ülevaadet rahade liikumisest, ühistu kohustustest, suurendada liige kodus nagu see või juhatusele makstavatest palkadest.

Korteriühistu juhtimine on sätestatud nii korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kui ka mittetulundusühingute seadusega. Mis puutub maksete suurusesse ja nende jagamise põhimõtetesse, siis nende suuruse üle otsustab korteriomanike üldkoosolek juhatuse poolt koostatud majanduskava kinnitamise kaudu.

Kuidas teada saada liikme suurus ette

Üldkoosolek otsustab juhatuse üle Sama paragrahv ütleb, et korteriomanik võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks korteriomanike üldkoosolek. Võimalik on ka esitada kahe nädala jooksul juhatuse keeldumise saamisest arvates või nelja Kuidas teada saada liikme suurus ette jooksul taotluse esitamisest arvates, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama.

Mittetulundusühingute seaduse § 20 ütleb, et üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

Kuidas teada saada liikme suurus ette