Milliseid viise liikme suua

Kuna paljud lähevad kohtingu käigus välja sööma, on toidul palju mõju selle üle, milline mulje inimesest jääb. Isegi, kui partner selle nägemisest end häirida ei lase, võib endal üsnagi tobe tunne olla.

Ohtlik! Viis toitu, mida ei tohiks mitte kunagi toorelt süüa

Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või Milliseid viise liikme suua juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi juhtmõtet või Noorte Naiste juhtmõtet.

Seejärel juhtige arutelu järgnevalt toodud teemadel ja planeerige, kuidas tegutseda arutelu kohaselt võite otsustada, mis teemasid arutada oma juhatuse koosolekul.

Liikme tooriistad ei ole ajutised

Meie kvoorum või klass. Mida saame teha, et suurendada ühtsust kvoorumi ja klassi liikmete vahel? Milliste eesmärkide nimel sooviksime koos töötada?

Posts navigation

Meie ülesanded ja kohustused. Mida teeme, et evangeeliumi jagada? Milliseid kogemusi oleme saanud templi- ja pereajalootööd tehes? Meie elu.

  1. Ma tahan, et suurendada oma riista Kuidas suurendada peenise kodus lihtsad harjutused Suurenenud liige extender müüdid ja tegelikkus Meetod kasutamise eest peenise laienemist tasuta lae alla Peenise pikendamine Pihkvas Osta Cream peenise laienemise Angarsk Lae programa suurendada peenise suurus Peenis laienemist ilma registreerimise See, et poliitikud oma ametiajal kaalus juurde võtavad, on vana tuntud lugu.
  2. Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi juhtmõtet või Noorte Naiste juhtmõtet.
  3. Kas jala suurus mojutab peenise
  4. Kuna paljud lähevad kohtingu käigus välja sööma, on toidul palju mõju selle üle, milline mulje inimesest jääb.
  5. Suurenenud liige videoharjutusega
  6. Toit suurendamiseks
  7. Liikme paksus on ideaalne

Mil viisil oleme näinud oma elus Issanda kätt? Millist inspiratsiooni oleme saanud sel nädalal pühakirju uurides?

Päästja viisil teenimine

Kui sobilik, tehke õppetunni lõpus järgmist. Tunnistage õpetatud põhimõtetest.

kui kompenseerida liikme paksus

Tuletage kvoorumi või klassi liikmetele meelde koosoleku ajal tehtud plaane ja antud ülesandeid. Keegi ei tea täpselt ja piisavalt, miks ta Kristust vajab, enne kui mõistab langemise põhimõtet ja selle mõju kogu inimkonnale ning selle omaks võtab.

Tuleb lihtsalt säilitada kaine mõistus ja meeles pidada, et ei ole olemas supertoite, -toitumiskavasid või imevahendeid, mis oleksid pikemaajaliselt jätkusuutlikud hea tervise saavutamiseks või kehakaalu langetamiseks. Organism peab toidust saama nii elutegevuseks piisava koguse energiat kui ka kõik vajalikud toitained. Tasakaalustamata ja ühekülgse toitumisega tekkiv toitainete puudus mõjutab organismi heaolu mitmel viisil ja võib viia tõsiste haiguste tekkeni.

Mõtelge sellele, kuidas kvoorumi või klassi liikmete tunnistuste tugevdamine Temast neid muudab. Kuna Päästja lunastas meid langemisest, võime tunda rõõmu. Õppige koos Tänase arutelu tutvustamiseks võiksite kutsuda neid, keda õpetate, kirjutama tahvlile kõike, mida nad teavad Aadama ja Eeva langemisest.

0 thoughts on “Kuidas süüa, et suurendada oma peenist”

Näiteks mida me salmidest Õpetus ja Lepingud —50 langemise kohta õpime? Milliseid tõendeid langemisest näeme enda ümber?

Järgnevalt toodud tegevused aitavad teie kvoorumil või klassil avastada, kuidas Jeesuse Kristuse lepitus aitab meil üle saada langemise mõjudest. Kuidas saate aidata kvoorumi Milliseid viise liikme suua klassi liikmetel õppida pühakirjadest, miks nad Jeesuse Kristuse lepitust vajavad?

Andke igale Milliseid viise liikme suua või klassi liikmele üks pabeririba. Paluge neil lugeda tahvlile kirjutatud pühakirjaviiteid ja leida vastava kirjakohaga sobiv kokkuvõtlik kirjeldus.

Valimiskomisjoni liikmete maksmise summa

Mõned kirjeldused viitavad enam kui ühele kirjakohale. Paluge igal kvoorumi või klassi liikmel lugeda ette nende kirjeldusele vastav pühakirjakoht ja jagada vastavalt õpitule, miks me vajame Päästja lepitust. Paluge kvoorumi või klassi liikmetel vastata omaette järgmistele küsimustele: kuidas mind õnnistatakse Jeesuse Kristuse lepituse kaudu? Mida soovib Päästja, et ma endas muudaksin, et võiksin täielikumalt kogeda Tema lepituse õnnistusi?

Pidage koos nõu

Seejärel paluge neil arutada esimest küsimust üheskoos. Paluge neil õpitut jagada. Tegutsege usus Innustage kvoorumi või klassi liikmeid mõtisklema ja kirjutama üles, mida nad teevad, et tegutseda täna saadud õhutuste ajel.

Kuidas seostub tänane tund nende isiklike eesmärkidega? Soovi korral võivad kvoorumi või klassi liikmed oma mõtteid jagada.

Õpetage põhiõpetust

Tugimaterjalid Õpetus ja Lepingud —19 Jeesus Kristus maksis meie pattude hinna, et me ei kannataks, kui meelt parandame 2.

Nefi —16 ; Alma —9 Jeesus Kristus päästab meid surma ja põrgu käest 2. Nefi —10 ; Heelamani —17 Me võime naasta Jumala juurde ainult Jeesuse Kristuse kaudu Moosia ; Alma —13 kuna Kristus võttis enda peale meie kannatused ja patud, siis teab Ta, kuidas meid aidata Moosese —12 kuna Päästja lunastas meid langemisest, võime tunda rõõmu — Ta leidis võimalusi nendega koosolemiseks ja oma armastuse väljendamiseks.

Moista inimese suurust

Millised on teie võimalused teha sama nendega, keda teie õpetate?