Liikmete suurendamise ulevaateid

Elutähtis taristu: füüsilised ressursid, teenused ja rajatised, mille häirimine vastutav III auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Bettina Jakobsen. Mis toit on peenise laienemist. Tootjad teatada, et kõik need peenise laienemist tooteid pakub sama tulemus - teie peenis. Seisukohad laevade sadamas Vladivostok; mereveol. Vabatahtlik töö ja aktiivsed liikmed See toob kaasa nähtavaid tulemusi varsti pärast selle vahetus kasutamine.

English Valminud on "Music Estonia liikmete küsitluse ülevaade " Novembri keskpaigas viis Music Estonia läbi küsitluse, Liikmete suurendamise ulevaateid eesmärgiks oli kaardistada liikmete profiile ning saada tagasisidet senisele tööle, et arendada Liikmete suurendamise ulevaateid ME teenuseid ja tegevusi.

Liikmete suurendamise ulevaateid

Küsimustikule vastas kokku 61 Music Estonia liiget 84st. Oleme loetavuse huvides jaganud ülevaate kaheks. Esimesele kahele leheküljele koondasime lühikokkuvõtte, millele järgnev pikem tekst on jaotatud temaatilisteks osadeks, kust saate uurida täpsemalt selle kohta, mis teile konkreetsemalt huvi pakub.

Liikmete suurendamise ulevaateid

COVID—19 põhjustatud mõjude kohta laekunud vastuseid me siin dokumendis pikemalt ei eritle — see info on olnud väärtuslik ja vajalik täiendus muudele andmetele, mida oleme kogunud, et saaksime vajalikel hetkedel parema sissevaate, kuidas ja milliseid muusikasektori osi COVID on mõjutanud.

Music Estonia on üldiselt vastanud liikmete ootustele.

Liikmete suurendamise ulevaateid

Eelkõige hinnatakse kõrgelt meie programme, koolitusi, töötube, info jagamist ning võimalusi luua kontakte erinevate osapooltega. Lisaks valdkondade aruteludele jms võeti üsna palju osa eraldi programmidest, kasutati mentorluse või konsultatsiooni võimalusi ning osaleti kontakt- ja hooaja avaüritustel.

Liikmete suurendamise ulevaateid

Võttes arvesse erinevatest punktidest kõlama jäänud teemasid, hindasid meie liikmed kõige rohkem järgmisi võimalusi: arendada teadmisi ja suurendada oma kontaktivõrgustikku; olla informeeritud; olla osa nii kohalikust kui ka rahvusvahelisest muusikaettevõtluse kogukonnast.

Ja ülesanneteks: rahvusvaheliste strateegiliste suhete arendamist; info ja teadmiste vahendamist.

Liikmete suurendamise ulevaateid