Suurenda liikme oppetunde, meeldetuletus kodu suurendamise kohta

Mida saaksid kõik Kiriku liikmed, abielus või vallalised, teha, et aidata üksteisel tunda ühtsust teiste koguduse liikmetega. Vlad Kadono laiendada Nagu liige folk parandamiseks, et suurendada või viis oma peenist.

Vallalised täiskasvanud Kiriku liikmed Sissejuhatus Jeesuse Kristuse evangeelium rõhutab igavesi õnnistusi, mida saadakse abielu ja peresuhete kaudu.

No milleks sellist mittemidagi ütlevat soovitust kirja panna? Liigu navigeerimisele Liigu sisu juurde. Tasuta Asjade Pood.

Siiski leiavad paljud Kiriku liikmed ennast olukorras, kus neil ei ole hetkel võimalust Suurenda liikme oppetunde ega pere loomiseks. See õppetund rõhutab, et Kiriku liikmed, kes on vallalised, aitavad olulisel määral kaasa Issanda kuningriigile. Kuigi abielu ja pere õnnistused mõnikord viibivad, ei jäeta kedagi, kes peab õigemeelselt kinni Jumalaga tehtud lepingutest, nendest ilma. Ettevalmistav materjal Gordon B. A Conversation with Single Adults. Spencer J. Pretendeerige kallitele ja suurimatele tõotustele.

Suurenda liikme oppetunde

Ensign or Liahona, Nov. Õpetamissoovitused 1. Vallalised Kiriku liikmed võivad tunda ennast heitununa, eraldatuna ja välja jäetuna koosolekutel ja tundides, kus õpetatakse abielu ja perekonnaga seonduvat. Kuidas võiksid teised Kiriku liikmed aidata vallalistel täiskasvanutel tunda, et neid Kiriku koosolekutel ja üritustel väärtustatakse? Näidake president Howard W. Paluge mõnel õpilasel lugeda Suurenda liikme oppetunde ette 1.

  1. Kuidas teha koostööd vaia ja koguduse juhtidega?
  2. Николь улыбнулась нескольким слезинкам, прокатившимися по ее лицу следом за воспоминаниями.

Milliseid raskusi me kogeksime, kui mõned meie kehaosad puudu oleksid? Milliseid põhimõtteid õpetab meile Pauluse analoogia Kiriku ja selle liikmete kohta? Õpilased võivad tuua välja mitmeid tähtsaid põhimõtteid.

Nagu liige tasuta suurendada vdio õppetund smotirit

Tehke kindlaks, et rõhutataks järgmist põhimõtet: Kiriku iga liige on väärtuslik ja saab anda Kirikule olulise panuse. Kuidas oled näinud oma koguduse vallalisi liikmeid Kirikusse panustamas?

Suurenda liikme oppetunde

Paluge ühel õpilasel lugeda ette 1. Paluge õpilastel kuulata, mida saaksid Kiriku liikmed teha, et saada ühtseks. Mida saaksid kõik Kiriku liikmed, abielus või vallalised, teha, et aidata üksteisel tunda ühtsust teiste koguduse liikmetega. Meie erinevusi arvestades võiks igaüks meist ennast [oma kogudusest] eraldada. Kuid me ei tohiks eneses adutud erinevuste tõttu kõrvale jääda ega eraldada ennast võimalustest.

Sissejuhatus

Selle asemel peaksime jagama oma andeid ja talente teistega, tuues neile lootuse ja rõõmu sära ja seda tehes tõsta meie enda vaimu. Noored ja noored vallalised ei tohiks võtta omaks poliitiliselt korrektset, kuid igavikuliselt väära mõtlemist, mis seab halba valgusse abiellumise ja lastesaamise tähtsuse. Perekond: läkitus maailmale. Need, kes on lahutatud või lesestunud, võivad kahelda, kas nad kunagi uuesti abielluvad.

Lugege ette järgmised Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem D. Mõni teist ei ole saanud abielluda näiteks võimaluste puudumise, samasooveetluse, füüsilise või Suurenda liikme oppetunde puude või pelga hirmu tõttu läbikukkumise ees, mis, vähemalt praegusel hetkel, usku varjutab. Mõni teist on olnud abielus, kuid abielu on purunenud ning teie kanda on jäänud see, mida kahekesigi vaevu kanda jaksatakse.

Mõned, kes on abielus, ei saa lapsi, kuigi nad seda kogu südamest soovivad ja selle nimel palvetavad. Keegi pole määratud saama vähem kui kõike, mis Isal oma lastele varuks on. Millist õpetust õpetab vanem Christofferson selle kohta, kes saab Jumala suurimad õnnistused?

Michael Sokolshchik kasv liige; milline peaks olema argpüks nisit ajal suurendada liige; Ja Kuzma Luntik ja mila ja Pchelenok ja must uss; Kas tomatid aitab tõsta liige; Kas on võimalik laiendada oma peenist, kui te tõmmake see; suurendades programmi liikmed Izmail; Looduslik peenise laienemise.

Kirjutage tahvlile järgmine õpetus: Suurenda liikme oppetunde Kristuse lepitus teeb meile kõigile võimalikus saada lõpuks kõik meie Taevase Isa lubatud õnnistused. Mida peab tegema, et saada selles õpetuses kirjeldatud lootust? Näidake järgmist president Spencer W.

Paluge õpilastel kaaluda näidet Aabrahamist ja Saarast, kes said Jumalalt oma pere suhtes lubadusi, mis viibisid või jäid nende sureliku XXL Kuidas klopsata liikmeks ajal täitmata vt 1Ms —17 ; —7 ; —8, 15— Tuletage õpilastele meelde, et nagu Aabrahami ja Saara puhul, pannakse ka meie usku mõnikord proovile lubadustega, mis viibivad või jäävad surelikkuses täitmata.

Suurenda liikme oppetunde

Paluge ühel õpilasel lugeda ette HeebrealasteleSuurenda liikme oppetundesamal ajal kui teised püüavad leida usu definitsiooni. Mida õpetavad need salmid usu tähenduse kohta? Tuletage Suurenda liikme oppetunde meelde, et tõelisus võib tähendada ka kinnitust või alust. Püüdke aidata õpilastel arendada iseseisva pühakirjade uurimise oskusi, tuues tunni käigus välja erinevaid pühakirjade uurimise vahendeid.

Usk on nähtamatu tõe kinnitus või tunnistus. See loodetavate ja nähtamatute asjade kinnitus tuleb ainult siis, kui me tegutseme evangeeliumi põhimõtete ajel ja kuuletume neile — eriti siis, kui seda on raske teha.

Account Options

Usk on kuulekas tegu, mille tulemuseks on vaimne tunnistuse and. See on Issandasse küllaldaselt uskumine ja Tema usaldamine, et Talle kuuletuda ilma kõigepealt lõpptulemust nägemata. Paluge mõnel õpilasel lugeda kordamööda ette kirjakohad Heebrealastele —13, 16samas kui teised püüavad leida, kuidas Aabraham ja Saara rasketel aega oma usku rakendasid.

Soovitage õpilastele, et nad võiksid joonida alla sõnad ja fraasid, mis näitavad, kuidas Aabraham ja Saara usku rakendasid. Kuidas võib nende muistsete pühade eeskuju aidata kaasaja pühasid nende usulistes katsumustes, kuna nad ei saa lubatud õnnistusi surelikkuses?

Suurenda liikme oppetunde

Me peame kõik õppima rakendama usku ja kuuletuma Issanda käskudele, isegi kui loodetud õnnistused ei näi täituvat siis, kui me neid soovime. Nad teadsid, et surelik elu oli ajutine ja see maailm ei olnud nende alaline kodu. Kuid neile, kes võtavad omaks Jeesuse Kristuse evangeeliumi, need tulevad.

Vallalised täiskasvanud Kiriku liikmed

Seda ma tunnistan isiklikult. Kas teile meenub mõni hetk, mil tundsite heitumust, kuid otsustasite tegutseda usus ja eluga edasi minna?

Kui aega jagub, jagage järgnevat nõuannet vanem Dallin H. Teil ei pruugi selles elus olla võimalust sobivaks abieluks, nii et lõpetage ootamine ja hakake tegutsema. Valmistage ennast eluks ette — kas või vallaliseks eluks — hariduse, kogemuste ja planeerimise kaudu. Ärge oodake, et õnn teile sülle kukub. Otsige seda teenides ja õppides.

Ehitage endale elu.

Suurenda liikme oppetunde

Ja usaldage Issandat. Õpilase lugemismaterjal.